קול קורא - "עולמות שזורים" - תוכנית עמיתי חיפה לחקר מגעים בין-דתיים אנו שמחים להודיע על קול קורא לתוכנית עמיתי חיפה לחקר מגעים בין-דתיים במסגרת חממת חיפה לחקר דתות שבאוניברסיטת חיפה. התכנית מהווה מסגרת עבור חוקרות וחוקרים ממגוון רקעים דיסציפלינריים בשלב הדוקטורט שמחקרם מתמקד בסוגיות בין-דתיות. התוכנית מבקשת לקדם מחקרים העוסקים בהיבטים שונים של מגע בין-דתי, בכל תחום דיסציפלינרי באמצעות סדרת מפגשים שנתיים, סיורים, פגישות עם אנשי ונשות דת וכנס בינ"ל מסכם.עמיתי התכנית יזכו למלגה על סך 20,000 ש"ח.   התכנית כוללת 12 מפגשים באוניברסיטת חיפה במהלך השנה האקדמית (תשפ"ד) במסגרתם יציגו העמיתים את מחקרם, יזכו להרצאות אורח וישתתפו בסיורים וסדנאות.   פרטים נוספים ניתן למצוא באתר חממת חיפה לחקר דתות, בעמודת ההודעות: https://rlgslsb.haifa.ac.il   הגשת מועמדות: תלמידי דוקטורט מכלל האוניברסיטאות בישראל מוזמנים להגיש את מועמדתם.תינתן עדיפות לתלמידים שהצעת המחקר שלהם אושרה. על מנת להגיש מעומדות יש לשלוח: - תוכנית מחקר מפורטת (3 עמודים).- מכתב נלווה המסביר את החיבור לנושאי התכנית (עמוד אחד).- קורות חיים.- שני מכתבי המלצה (אחד מהם ממנחה הדוקטורט). יש לשלוח את ההצעות אל חממת חיפה לחקר דתות בכתובת הדוא"ל rlglab@univ.haifa.ac.il עד ה 1.9.23.   ההצעות יוערכו על סמך מקוריותן, מצוינות אקדמית והתאמתן ליעדי התכנית.תשובות למועמדים שיתקבלו יימסרו עד ל 8.10.23