הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - מזכירות

top

מזכירות החוג

 
tzur shalev

ראש החוג

ד"ר צור שלו
קומה 13 חדר 1302א' מגדל אשכול
דואר אלקטרוניzshalev@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240036
פקס: 04-8249195
 
 


מרכזת החוגShiri pic

גב' שירי ברנהרט
קומה 13 חדר 1302 מגדל אשכול
שעות קבלה: 

ימים א' - ה', 10:00-12:00

טלפון: 04-8240907 פקס: 04-8249195
דואר אלקטרוני: dep-history@univ.haifa.ac.il
 

 

כתובת למשלוח דואר:

החוג להיסטוריה כללית
אוניברסיטת חיפה
שד' אבא חושי 199 
הר הכרמל 3498838