הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - מלגות

top

מלגות

 

מלגת 600+ לסטודנטים/ות שיחלו לימודיהם בשנת תשפ"ג*.

המלגה, בגובה 35% שכ"ל (בציון 610 ומעלה בפסיכומטרי) או 50% שכ"ל (בציון 636 ומעלה), תינתן לסטודנטים/ות, בשנה א' בלבד, בהתאם לציון הפסיכומטרי הגולמי.

*לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.

 

חוג

פסיכומטרי גולמי למלגה 35% משכר בלימוד לשנה א

פסיכומטרי גולמי למלגה 50% משכר בלימוד לשנה א

היסטוריה כללית

610

636