הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - מלגות

top

מלגות

לסטודנטים/ות שיחלו לימודיהם בשנת תשפ"ג*

המלגה, בגובה 35% שכ"ל (בציון 610 ומעלה בפסיכומטרי) או 50% שכ"ל (בציון 636 ומעלה), תינתן לסטודנטים/ות, בשנה א' בלבד, בהתאם לציון הפסיכומטרי הגולמי.

*לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.

לפרטים נוספים

מלגת "אהבת עולם" היא מלגה ייחודית ובלעדית לסטודנטים באוניברסיטת חיפה המאפשרת היכרות עם התרבות והדת היהודית.
המלגה מתאימה לסטודנטים וסטודנטיות חדשים וחדשות באוניברסיטת חיפה בתארים הבאים:
- תלמידי מכינה.
- תואר ראשון.
- תואר שני.
- דוקטורט.

לפרטים נוספים

מלגת ג'ויס הינה מלגה ייחודית לסטודנטיות המתחילות את לימודיהן בשנה"ל תשפ"ד באוניברסיטת חיפה.
גובה המלגה 2,000 (אלפיים) דולר ($) בערכם בשקלים, בהתאם לשער ההמרה שייקבע לצורך תשלום המלגה.
המלגה מיועדת לסטודנטיות בכל התארים (מכינה, תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט).

לפרטים נוספים