הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - מלגות
top

מלגות


מלגת לוחם ע"ש נדב באלוה
קרן מלגת לוחם ע"ש סמ"ר נדב באלוה בשיתוף הפקולטה למדעי הרוח והחוג להיסטוריה כללית מציעים שתי מלגות ע"ס 4,000 ש"ח כל אחת להנצחת זכרו של סמ"ר נדב באלוה ז"ל. המלגות תוענקנה לסטודנטים וסטודנטיות בחוג להיסטוריה כללית בתואר ראשון ובתואר שני ששירתו כלוחמים/ות או כתומכי/ות לחימה במהלך שירותם הצבאי.


אתר המילגות ברשות ללימודים מתקדמים

אתר המילגות בדקאנט הסטודנטים