הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - דף הבית
top

דף הבית - מידע כללי על החוג

עקב התפרצות נגיף הקורונה קבלת הקהל תתבצע במייל ובטלפון בלבד
מוזמנים לפנות במייל או בטלפון
בתקווה לחזרה מהירה לשגרה מבורכת.

 

תנאי קבלה לשנת הלימודים הבאה תשפ"א החוג להיסטוריה כללית:

1) מועמדים שניגשו לפסיכומטרי והשלימו בגרות לפני מצב החירום, יבחנו בהתאם לתנאי הקבלה הרגילים של החוג (לדו-חוגי סכ"ם 540, לחד-חוגי 560).

2) במקרה שבו בשל מצב החירום לא ניתן לגשת לפסיכומטרי, מועמדים יוכלו לבקש להתקבל לחוג על סמך בגרות בממוצע 95 (על פי ממוצע בגרות כפי שמשתקלל במחשבון שבאתר האוניברסיטה, כולל בונוסים) + ראיון אישי ומבחן כניסה לחוג.

בשני המקרים, על הנרשמים לעמוד בדרישות שפה הבאות: אנגלית ברמת מתקדמים א'; עברית: הצלחה במבחן יע"ל. מבחני השפה יתקיימו על פי המתכונת שתפרסם האוניברסיטה.

הערות:

מבחן הקבלה יתקיים באוניברסיטה עצמה. מועד המבחנים, כמו גם מספר הנבחנים בכיתה, יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות אשר תהיינה בתוקף באותו מועד.

חוגים אשר יש בהם ראיון קבלה אישיים - מועד הראיונות יהיה בהתאם למה שיתירו ויגדירו תקנות משרד הבריאות.

תנאי קבלה עברית/אנגלית - יש לבדוק באתר הכללי של מחלקת הרשמה. מחלקת ההרשמה תעדכן בשכבת הביניים לכל חוג את התנאים הספציפיים שלו.

סיווג אנגלית – מי שיתקבל באפיקים האלטרנטיביים, יזומן למבחן סיווג באנגלית, על ידי המכינה, לאחר שירשם ללימודים.

סיווג עברית - מי שלא השלים בגרות בשפה העברית או פסיכומטרי בשפה העברית ולא עשה עד כה בחינת יע"ל / יע"ל נט, לאחר שירשם יקבל זימון מהמכינה למבחן סיווג בעברית.  

 
 
 
מטרת הלימודים
תכלית ההוראה בחוג להקנות לתלמיד ידע היסטורי והבנת תהליכים היסטוריים. הלימודים בחוג עוסקים בהתפתחות המדינית, חברתית, כלכלית ותרבותית של עמי אירופה ואמריקה היונקים מן המורשות של יוון ורומא ומן התרבות הנוצרית. כמו כן נדונים קשריהם ומגעיהם עם חלקי עולם אחרים. מטרת הלימודים לתואר השני היא להעמיק את ההשכלה ההיסטורית של התלמידים ולהקנות להם את הכלים הדרושים לעיסוק במחקר היסטורי. לשם כך מתמחים התלמידים בתקופה אחת (העת העתיקה או ימי הביניים, העת החדשה או העת החדישה), או בנושא מסויים שאינו מוגבל לתקופה מסויימת ומשתתפים בלימודים אינטגרטיביים המשותפים לכל התקופות.

מידע חיוני לסטודנטים:

קורסים בצורת מערכת שעות תש "פ

 
 

איגרת לתלמיד תש"פ

הוראות רישום למערכת ההודעות החוגית

מכתב לסטודנטים לקראת רישוםמכתב לסטודנט

רשימת קורסים המוצעים על ידי ביה"ס להיסטוריה תש"פ

נוהל בחינת גמר לתלמידי התואר השני, מסלול ב' (ללא תיזה)

 

 gdn 728x90 for the web

 

 

לתשומת לבכם: מלגות עד 2,000 ש"ח לנרשמים לב"א בחוג להיסטוריה בעלי נתונים גבוהים
המלגות ינתנו בראשית סמסטר ב', בכפוף לתקנון
לפרטים אנא פנו למזכירות החוג
048240907
imizrachi@univ.haifa.ac.il


mrdבמסגרת החוג להיסטוריה כללית תוכלו להירשם גם לתכנית במדעי הרוח הדיגיטליים, תכנית חדשה המאפשרת לשלב לימודי מערכות מידע בלימודי החוג להיסטוריה כללית ולהכנס לתחום חדש ופורץ דרך! סטודנטים מצטיינים בתכנית יזכו למלגות, התמחות מעשיתבמימון התכנית בפרויקטי מחקר או בתעשייה, ו/או בנסיעה לבית-ספר קיץ בתחום באירופה.

פרטים נוספים באתר התכנית למדעי הרוח הדיגיטליים
ובדף הפייסבוק: http://dighum.haifa.ac.il/is-web/index.php/he/
למידע נוסף, ניתן לשלוח מייל לראשי התכנית: 
ד"ר משה לביא, mlavee@research.haifa.ac.il 
פרופ' צבי קופליק, tsvikak@is.haifa.ac.il
יש להירשם במקביל גם בחוג למערכות מידע:  http://hevra.haifa.ac.il/is-web/index.php/he/
כמו כן, יש לעמוד בתנאי הקבלה של של שני החוגים.