הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - דף הבית
top

דף הבית - מידע כללי על החוג

מטרת הלימודים
תכלית ההוראה בחוג להקנות לתלמיד ידע היסטורי והבנת תהליכים היסטוריים. הלימודים בחוג עוסקים בהתפתחות המדינית, חברתית, כלכלית ותרבותית של עמי אירופה ואמריקה היונקים מן המורשות של יוון ורומא ומן התרבות הנוצרית. כמו כן נדונים קשריהם ומגעיהם עם חלקי עולם אחרים. מטרת הלימודים לתואר השני היא להעמיק את ההשכלה ההיסטורית של התלמידים ולהקנות להם את הכלים הדרושים לעיסוק במחקר היסטורי. לשם כך מתמחים התלמידים בתקופה אחת (העת העתיקה או ימי הביניים, העת החדשה או העת החדישה), או בנושא מסויים שאינו מוגבל לתקופה מסויימת ומשתתפים בלימודים אינטגרטיביים המשותפים לכל התקופות.

לתשומת לבכם: מלגות עד 2,000 ש"ח לנרשמים לב"א בחוג להיסטוריה בעלי נתונים גבוהים
המלגות ינתנו בראשית סמסטר ב', בכפוף לתקנון
לפרטים אנא פנו למזכירות החוג
048240907
imizrachi@univ.haifa.ac.il

מידע חיוני לסטודנטים:
 
 

רשימת קורסים לשנת הלימודים תשע"ט

חדרים סמסטר ב' תשע"ט

איגרת לתלמיד תשע"ט

הוראות רישום למערכת ההודעות החוגית

מכתב לסטודנטים לקראת רישום 

רשימת קורסים המוצעים על ידי ביה"ס להיסטוריה תשע"ט

נוהל בחינת גמר לתלמידי התואר השני, מסלול ב' (ללא תיזה)

 

 gdn 728x90 for the web

 


mrdבמסגרת החוג להיסטוריה כללית תוכלו להירשם גם לתכנית במדעי הרוח הדיגיטליים, תכנית חדשה המאפשרת לשלב לימודי מערכות מידע בלימודי החוג להיסטוריה כללית ולהכנס לתחום חדש ופורץ דרך! סטודנטים מצטיינים בתכנית יזכו למלגות, התמחות מעשיתבמימון התכנית בפרויקטי מחקר או בתעשייה, ו/או בנסיעה לבית-ספר קיץ בתחום באירופה.

פרטים נוספים באתר התכנית למדעי הרוח הדיגיטליים
ובדף הפייסבוק: http://dighum.haifa.ac.il/is-web/index.php/he/
למידע נוסף, ניתן לשלוח מייל לראשי התכנית: 
ד"ר משה לביא, mlavee@research.haifa.ac.il 
פרופ' צבי קופליק, tsvikak@is.haifa.ac.il
יש להירשם במקביל גם בחוג למערכות מידע:  http://hevra.haifa.ac.il/is-web/index.php/he/
כמו כן, יש לעמוד בתנאי הקבלה של של שני החוגים.