הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - מזכירות
top

מזכירות החוג

ראש החוג: ד"ר צור שלו
קומה 13 חדר 1302א' מגדל אשכול
דואר אלקטרוניzshalev@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240036
פקס: 04-8249195

עוזרת מנהלית לראש החוג : גב' יפעת מזרחי הררי
קומה 13 חדר 1302 מגדל אשכול
שעות קבלה: ימים א' - ה' בין השעות: 12:00 - 10:00
טלפון: 04-8240907
פקס: 04-8249195
דואר אלקטרוני: imizrachi@univ.haifa.ac.il
כתובת למשלוח דואר:
החוג להיסטוריה כללית
אוניברסיטת חיפה
שד' אבא חושי 199 
הר הכרמל 3498838