הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - מזכירות

top

מזכירות החוג

 
tzur shalev

ראש החוג

ד"ר צור שלו
קומה 13 חדר 1302א' מגדל אשכול
דואר אלקטרוניzshalev@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240036
פקס: 04-8249195
 
 

ifat

עוזרת מנהלית לראש החוג

גב' יפעת מזרחי הררי
קומה 13 חדר 1302 מגדל אשכול
שעות קבלה

עקב התפרצות נגיף הקורונה קבלת הקהל תתבצע במייל ובטלפון בלבד. 
מוזמנים לפנות במייל או בטלפון. בתקווה לחזרה מהירה לשגרה מבורכת. 

טלפון: 04-8240907
פקס: 04-8249195
דואר אלקטרוני: imizrachi@univ.haifa.ac.il

 
 
 

כתובת למשלוח דואר:

החוג להיסטוריה כללית
אוניברסיטת חיפה
שד' אבא חושי 199 
הר הכרמל 3498838