הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - מדריך לנרשמים תשפ"ג - תואר שני

top

תואר שני - מדריך לנרשמים

 יושב ראש הוועדה החוגית לתואר שני: דוקטור אורי אמיתי

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים לתואר שני היא להעמיק את ההשכלה ההיסטורית של התלמידים ולהקנות להם את הכלים הדרושים לעיסוק במחקר היסטורי. לשם כך מתמחים התלמידים בתקופה אחת (עת עתיקה, ימי- הביניים, עת חדשה או עת חדישה).

 

תנאי קבלה

תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל כדלקמן:

- למסלול א' רשאים להתקבל בוגרי תואר ראשון באחד מחוגי ההיסטוריה שציונם בו הוא 80 לפחות, ושהשיגו ציון של 80 לפחות בחוג השני.

- למסלול אישי רשאים להתקבל בוגרי תואר ראשון באחד מחוגי ההיסטוריה שציונם הסופי בלימודי תואר ראשון בשני החוגים הוא 80 לפחות

- למסלול ב' רשאים להתקבל בוגרי תואר ראשון באחד מחוגי ההיסטוריה שציונם בו הוא 80 לפחות, ושהשיגו ציון 76 לפחות בחוג השני

- בוגרי חוגים אחרים יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ועדת המ"א החוגית

- מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. לפרטים נוספים, יש לפנות לתקנון לימודים לתואר שני

- בחינת ידע בעברית - מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה במהלך לימודיו כתנאי לזכאותו לתואר

- במידת הצורך, יתקיים ראיון עם יו"ר ועדת המ"א החוגית

- מעבר בין מסלולים: כל תלמיד במסלול ב' יוכל בתום שנה א' לבקש לעבור למסלול א', המסלול המחקרי. תנאי המעבר:

   - ממוצע ציונים של 86 לפחות (בהיקף של 14 שש"ס לפחות, כולל עבודה סמינריונית אחת).

   - הציון המינימלי של העבודה הסמינריונית 90

   - מכתב ממורה בחוג המאשר את נכונותו לשמש מנחה

   - החל משנה"ל תש"פ כל המועמדים לחוג לתואר שני ירשמו תחילה ללימודים במסלול ב', מסלול ללא תזה. תלמיד שיהיה מעוניין לעבור למסלול א׳ מחקרי יוכל לעשות זאת לאחר השלמת שנת לימודים ראשונה ולאחר שיחה עם ראש ועדת המ"א. המועד האחרון האפשרי למעבר בין המסלולים יהיה סוף הסמסטר השלישי ללימודי התואר. במקרים מיוחדים נשקול לאפשר לתלמידים שיהיו מעוניינים בכך להרשם מראש למסלול א', על סמך הערכת השגיהם בתואר הראשון ואחרי ראיון עם ראש ועדת המ"א.

 

מבנה הלימודים

הלימודים מתנהלים באחד משני מסלולים:

מסלול א' - עם כתיבת עבודת גמר מחקרית

מסלול ב' - עם בחינת גמר.

 

משך הלימודים

משך הלימודים במסלול א' הוא עד 3 שנים

משך הלימודים במסלול ב' הוא שנתיים

 

מסלול א'

היקף הלימודים במסלול זה 36 שש"ס. במסלול זה יגיש התלמיד 2 עבודות סמינריוניות, לפחות אחת בתחום התמחותו, וכן עבודת גמר (תזה).

 

מסלול ב'

היקף הלימודים במסלול זה 36 שש"ס. במסלול זה יגיש התלמיד 3 עבודות סמינריוניות, שתיים מהן בסמינרי ההתמחות, כמו כן ייבחן בבחינת גמר בנושא שיבחר בתאום עם המנחה ובאישור ועדת המ"א החוגית.

 

 

תכניות לימודים מיוחדות

*פתיחת תכנית מותנית במספר הנרשמים!

 

תכנית מרוכזת בשנה

התכנית מיועדת למעוניינים ללמוד במסגרת מרוכזת המאפשרת את המשך עבודתם והרחבת השכלתם במקצוע. התכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע לאורך שנה קלנדרית מלאה (3 סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ).

היקף הלימודים:

מסלול ב׳ עם בחינת גמר 36 שש״ס

 

התמחות בלימודי ארה"ב*

מטרת התכנית להפגיש את התלמידים עם לימודים בין תחומיים בהיסטוריה של ארה"ב ותרבותה. התכנית משלבת קורסים בהיסטוריה, גיאוגרפיה, ספרות, אמנות, סוציולוגיה, משפטים, תקשורת ופוליטיקה של ארה"ב.

לתכנית 2 מסלולים:

מסלול עם תזה 36 שש"ס

מסלול ללא תזה 36 שש"ס

 

התמחות בלימודי אירופה המודרנית*

מטרת התכנית להקנות לסטודנטים ידע וכלים להבנת התהליכים שאפיינו את אירופה במאה העשרים והמסבירים את מצבה כיום. התכנית תחשוף את המשותף והמפריד בין המדינות השונות מבחינה פוליטית, חברתית, כלכלית, תרבותית וצבאית ותדגיש אספקטים הקשורים להתגבשות האיחוד האירופי והתודעה האירופאית

לתכנית 2 מסלולים:

מסלול עם תזה 36 שש"ס

מסלול ללא תזה 36 שש"ס

 

 

תכניות לימודים לתואר שני (מ"א) במסגרת ביה"ס להיסטוריה:

פתיחת תכנית מותנית במספר הנרשמים

 

התמחות במדעי הדתות*

*לפרטים המלאים אנא ראו את המדריך לנרשם של בית הספר להיסטוריה

לתכנית שני מסלולים:

מסלול א' הכולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות ועבודת תיזה 36 שש"ס

מסלול ב' הכולל כתיבת שלוש עבודות סמינריוניות ובחינת גמר 36 שש"ס

 

הערות:

בתוכניות בהן קורסי ההתמחות מהווים בין שליש לחצי מתוכנית הלימודים (33%-50%) ההתמחות תצוין על גבי התעודה

בתוכניות בהן קורסי ההתמחות מהווים פחות משליש (33%) תצוין ההתמחות על גבי גיליון הציונים.