הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - פרסום חדש של משה בלידשטיין עם פרופ' דפנה רבן!

top

מאמר משותף של ד"ר משה בלידשטיין ופרופ' דפנה רבן

Tiresias: A Novel Approach for Mining Book Indices

Image

ברכות לד"ר משה בלידשטיין, החוג להיסטוריה כללית ובית הספר להיסטוריה ולפרופ' דפנה רבן, בית הספר לניהול והראש האקדמי של הספרייה על פרסום מאמר משותף. המאמר דן במאגר טירסיאס השייך לתחום מדעי הרוח הדיגיטליים. את המחקר הוביל ד"ר משה בלידשטיין, היסטוריון של העת העתיקה, מהמרכז להיסטוריה של הים התיכון והחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת חיפה.

מאגר טירסיאס עוסק בתרבויות עתיקות ומנגיש טקסטים אקדמיים מתוך ספרי מחקר וטקסטים עתיקים מספרות ראשונית. נכון לנובמבר 2022, המאגר מכיל טקסטים והפניות מכ-500 ספרים. הקשר בין הטקסטים האקדמיים לטקסטים העתיקים נבנה באמצעות ניתוח והצלבה של אינדקסים מספרי מחקר.

בספרי מחקר רבים אפשר למצוא שני אינדקסים: אינדקס נושאים (המפרט באיזה עמודים בספר המחקר נידונים נושאים שונים) ואינדקס טקסטים (המפרט באיזה עמודים בספר המחקר נידונים טקסטים עתיקים מסוימים).

זוגות התיוגים נוצרו באמצעות הצלבה של המידע משני האינדקסים בכל ספר. לאחר מכן המידע טויב באמצעות הצלבה של האינדקסים מהספרים השונים.

מאגר טירסיאס מכיל כ-18 מיליון זוגות של תיוגי נושאים לטקסטים עתיקים ברמת הרפרנס הבודד (למשל: "בראשית פרק א' פסוק ג'" – "בריאת האור"). באמצעות התיוגים האלה, המאגר מאפשר גישה ישירה ומיידית לטקסטים עתיקים שעוסקים בנושא מסוים, גישה לעמוד הספציפי בספרי מחקר מודרניים שבהם נידונים הנושאים והטקסטים העתיקים, מציאת טקסטים עתיקים שנידונים במחקר יחד עם טקסט מסוים, ובניית רשתות וויזואליזציות נוספות שמשקפות את הקשרים בין נושאים ובין טקסטים, ואת הפיזור שלהם על פני זמן. הטקסטים העתיקים בעברית, יוונית ולטינית, ונכתבו בעיקר בין המאות השמינית לפנה"ס לשביעית לספירה.

המאגר מיועד בעיקר לחוקרות ולחוקרים ולסטודנטיות וסטודנטים בתחומי מדעי הרוח, הסטוריה, מקרא, חקר דתות וכדומה.