הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - מדריך לנרשמים תשפ"ג - תואר ראשון

top

מדריך הרשמה לתואר ראשון - תשפ"ג

חברי ועדת הב.א. החוגית: ד"ר אלי קוק (יו"ר), ד"ר משה בלידשטיין

מטרת הלימודים

הלימודים בחוג מעניקים השכלה רחבה ההכרחית להבנת העולם הגלובלי ומפתחים יצירת יכולות אינטגרטיביות של תחומי דעת שונים. בוגרי החוג מפתחים גם יכולות עיבוד נתונים, ניתוח אנליטי ומדעי והבנת תהליכים ארוכי וקצרי טווח המכשירים לעבודה בסביבה התובענית של העולם המודרני הדינמי. בשל כך, אפשרויות התעסוקה מגוונות ובוגרי החוג מועסקים בין היתר במסגרות שונות של הוראת ההיסטוריה, משרדים ממשלתיים, מוסדות ציבור, מוזיאונים ועוד.

מסלולי הלימוד

הלימודים מתקיימים במסלול הדו חוגי ובמסלול החד חוגי ומקיפים ארבע תקופות:

- העת העתיקה
- ימי הביניים
- העת החדשה
- העת החדישה

תכניות מיוחדות:
מסלול דו חוגי בשנתיים
מסלול מואץ ב"א + מ"א

תנאי קבלה

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג:
- מסלול דו חוגי: סכם 540 ורמת אנגלית מתקדמים א׳.
- מסלול חד חוגי: סכם 560 ורמת אנגלית מתקדמים א'.
פרטים על אפשרויות קבלה נוספות במסלולים החד והדו חוגי כאן

לחישוב סיכויי קבלה, לחצו כאן

המסלול הדו-חוגי

תכנית הלימודים

שנה א':
שיעור אוריינות מידע מתוקשב - 2 נ"ז
ארבעה מבואות - עת עתיקה, ימה"ב, עת חדשה, עת חדישה - סה"כ 8 נ"ז
שני קורסים מתקדמים - עת עתיקה/ימה"ב/עת חדשה/עת חדישה - סה"כ 8 נ"ז
קורס מתקדם במקום "היסטוריה עולמית" - 4 נ"ז
קורס שפה זרה אירופאית ברמת מתחילים - 4 נ"ז

שנה ב':
ארבעה קורסים מתקדמים - עת עתיקה/ימה"ב/עת חדשה/עת חדישה - סה"כ 16 נ"ז
קורסים באשכולות העשרה - סה"כ 6 נקודות זכות.

שנה ג':
שני סמינריונים - כולל הגשת עבודות סמינריוניות - סה"כ 12 נ"ז

 

סה"כ 60 נ"ז לסגירת התואר בחוג להיסטוריה כללית

סה"כ 120 נ"ז יחד עם החוג הנבחר השני

המסלול החד-חוגי

המסלול החד-חוגי תכליתו להרחיב את השכלתו ההיסטורית של התלמיד, כמו גם להעמיק את ידיעותיו בנושאים ספציפיים לפי בחירה, הלימודים בנויים לפי מסלול תלת שנתי המתחיל במבואות המחולקים על פני תקופות היסטוריות ומסתכם בהגשת סמינריונים בהנחיית מרצי החוג.

 

על מכסת הקורסים של המסלול הדו־חוגי (60 נ"ז) מתווספים:
- סמינר במסגרת החוג בתחום ההתמחות בו בחר התלמיד - סה"כ 6 נ"ז.
- שני קורסי שפה זרה (נוספת) ברמות מתחילים ומתקדמים - סה"כ 8 נ"ז.
- סמינר + קורסים במסגרת מקבצי החוג ללימודים רב תחומיים - סה"כ 44-46 נ"ז.

סה"כ 120 נ"ז לסגירת התואר במסלול החד חוגי.

תכניות לימוד מיוחדות

*פתיחת תכנית מותנית במספר הנרשמים!

המסלול המואץ לתואר שני

החוג מציע לתלמידים מצטיינים לסיים את התואר הראשון ואת התואר השני תוך 4-5 שנים.
שנתיים ראשונות:
לימודי תואר ראשון לפי התכנית הרגילה

שנה שלישית:
- תלמידים מצטיינים יוכלו להתחיל ללמוד קורסים של תואר שני (בהיקף שלא עולה על 12 שש"ס) במקביל ללימודי תואר ראשון.
- בסוף השנה יש להשלים את כל חובות התואר הראשון.

שנה רביעית וחמישית:
- במקרה של קבלה ללימודי תואר שני, יוכרו אותם קורסי מ"א מהשנה השלישית כחלק מתכנית הלימודים של התואר השני.
- יש להציג את אישור הזכאות לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון של השנה הרביעית כתנאי להמשך הלימודים לתואר שני בסמסטר ב׳.
- במסלול א׳ יש להגיש את הצעת התיזה בתחילת השנה הרביעית ולהגיש את עבודת התזה לשיפוט בסוף השנה החמישית.
- במסלול ב' יש להשלים את כל חובות התואר ולעמוד בבחינת גמר בסוף השנה הרביעית

עם השלמת כל החובות לתואר שני, יהיו זכאים תלמידי המסלול המואץ לקבל תואר ״מוסמך האוניברסיטה״ בחוג להיסטוריה כללית.

היקף הלימודים והחובות במסלול זה זהים לאלו במסלול א׳ או מסלול ב׳ של החוג. לחצו כאן לפרטים נוספים.

מסלולי הלימוד:
– מסלול א׳ – עם עבודת גמר (תיזה) - 5 שנים
– מסלול ב׳ – עם בחינת גמר - 4 שנים

תנאי קבלה:
- סיום לימודי תואר ראשון שנה ב׳ בחוג בציון 90 לפחות
- ראיון עם יושב ראש ועדת תואר שני החוגית במהלך הקיץ שבין שנה ב׳ ל–ג׳
- כתיבת עבודה סמינריונית אחת לפחות ובה ציון 90 לפחות.
תכנית הלימודים תיקבע בתאום עם ועדת תואר שני החוגית.

לפרטים נוספים מומלץ לעיין בשנתון תשפ"ג