הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - מדריך הרשמה לתואר ראשון - תשפ"ד

top

מדריך הרשמה לתואר ראשון - תשפ"ד

חברי ועדת הב.א. החוגית: ד"ר אלי קוק (יו"ר), ד"ר משה בלידשטיין

מטרת הלימודים

הלימודים בחוג מעניקים השכלה רחבה ההכרחית להבנת העולם הגלובלי ומפתחים יצירת יכולות אינטגרטיביות של תחומי דעת שונים. בוגרי החוג מפתחים גם יכולות עיבוד נתונים, ניתוח אנליטי ומדעי והבנת תהליכים ארוכי וקצרי טווח המכשירים לעבודה בסביבה התובענית של העולם המודרני הדינמי. בשל כך, אפשרויות התעסוקה מגוונות ובוגרי החוג מועסקים בין היתר במסגרות שונות של הוראת ההיסטוריה, משרדים ממשלתיים, מוסדות ציבור, מוזיאונים ועוד.

מסלולי הלימוד

הלימודים מתקיימים במסלול הדו חוגי ובמסלול החד חוגי ומקיפים ארבע תקופות:

- העת העתיקה
- ימי הביניים
- העת החדשה
- העת החדישה

תכניות מיוחדות:
מסלול דו חוגי בשנתיים
מסלול מואץ ב"א + מ"א

תנאי קבלה

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג:
- מסלול דו חוגי: סכם 540 ורמת אנגלית מתקדמים א׳.
- מסלול חד חוגי: סכם 560 ורמת אנגלית מתקדמים א'.
פרטים על אפשרויות קבלה נוספות במסלולים החד והדו חוגי כאן

לחישוב סיכויי קבלה, לחצו כאן

המסלול הדו-חוגי

לא רוצים להתחייב למקצוע אחד? אוהבים לגוון? בואו ללמוד במסלול הדו חוגי בו תוכלו לבחור חוג נוסף יחד עם היסטוריה כללית.
"שידוכים" מומלצים במסלול הדו-חוגי: החוג לשפה וספרות אנגלית, החוג למדעי הלמידה והוראה, החוג לארכאולוגיה, ביה"ס למדעי המדינה, ועוד ועוד.

עוד...

תכנית הלימודים

שנה א':

שיעור אוריינות מידע מתוקשב - 2 נ"ז

ארבעה מבואות - עת עתיקה, ימה"ב, עת חדשה, עת חדישה - סה"כ 8 נ"ז

שני קורסים מתקדמים - עת עתיקה/ימה"ב/עת חדשה/עת חדישה - סה"כ 8 נ"ז

קורס מתקדם במקום "היסטוריה עולמית" - 4 נ"ז

קורס שפה זרה אירופאית ברמת מתחילים - 4 נ"ז

שנה ב':

ארבעה קורסים מתקדמים - עת עתיקה/ימה"ב/עת חדשה/עת חדישה - סה"כ 16 נ"ז

קורסים באשכולות העשרה - סה"כ 6 נקודות זכות.

שנה ג':

שני סמינריונים - כולל הגשת עבודות סמינריוניות - סה"כ 12 נ"ז

סה"כ 60 נ"ז לסגירת התואר בחוג להיסטוריה כללית
סה"כ 120 נ"ז יחד עם החוג הנבחר השני

 

שימו לב! חלוקת הקורסים המופיעה כאן הינה בגדר המלצה.

* ניתן להעביר שיעור מבוא משנה א' לשנה ב' באישור החוג.

* ניתן להעביר שיעור מתקדם משנה א' לשנה ב' או משנה ב' לשנה ג'.

* קורס האוריינות והיסטוריה עולמית ושפה זרה חייב להתקיים בשנה א'. במקרים מיוחדים ובאישור ראש החוג, ניתן יהיה להעבירם לשנה ב'.

* סמינריונים נלמדים במסגרת שנה ג' בלבד.

* שיעור בחירה מקורסי "דרך הרוח" בהיקף 6 נ"ז יבחר על ידכם וילמד בשנה בה תבחרו.

לתלמידים שהתחילו לימודיהם לפני שנת תשע"ג:
1. קורס חובה: היסטוריה עולמית (4 שש"ס 4 נ"ז). ניתן ללמוד בכל שנה משנות התואר. תלמידי שנה א' ו-ב' בתשע"ג חייבים ללמוד אותו ואילו תלמידי שנה ג' בתשע"ג יוכלו לבחור בו (במקום פ"ס או תרגיל שחסרים להם בלבד).

2. קורס חובה מתוקשב: אוריינות מחשב (2 נ"ז) שיהווה בעצם קורס משלים לסדנא למיומנויות מחקריות. מיועד לתלמידי שנה א' בתשע"ג בלבד.

3. תלמידי שנה ב' בתשע"ג – התכנית המתוארת כאן רלבנטית לכם אם לא למדתם פרוסמינרים. התרגילים נחשבים כשיעורים מתקדמים (כל תרגיל שלמדתם בשנה א' נחשב לשיעור מתקדם בתקופתו). לתכנית הלימודים נוסף שיעור היסטוריה עולמית אותו אתם צריכים ללמוד בתשע"ג או בתשע"ד, לבחירתכם ונוחיותכם.

4. תלמידי שנה ג' בתשע"ג שלא סיימו שלושה פרוסמינרים יבחרו בשיעורים מתקדמים במקום פרוסמינרים שטרם השלימו. שימו לב, אם השתתפתם בפרוסמינר בתקופה מסוימת לא תוכלו לקחת שיעור מתקדם באותה תקופה.

5. השלמת נ"ז בהיקף של 2 יחידות לתלמידי שנה ג' בתשע"ג בעקבות המעבר מפרוסמינרים לשיעורים מתקדמים, תתבצע בבחירת קורס מקורסי "דרך הרוח" בהיקף 2 נ"ז.

המסלול החד-חוגי

המסלול החד-חוגי תכליתו להרחיב את השכלתו ההיסטורית של התלמיד, כמו גם להעמיק את ידיעותיו בנושאים ספציפיים לפי בחירה, הלימודים בנויים לפי מסלול תלת שנתי המתחיל במבואות המחולקים על פני תקופות היסטוריות ומסתכם בהגשת סמינריונים בהנחיית מרצי החוג.

עוד...

על מכסת הקורסים של המסלול הדו־חוגי (60 נ"ז) מתווספים:

- סמינר במסגרת החוג בתחום ההתמחות בו בחר התלמיד - סה"כ 6 נ"ז. סה"כ שלושה סמינרים בשנה ג' בשתי תקופות שיבחרו על־פי תחומי העניין של התלמיד.

- שני קורסי שפה זרה (נוספת) ברמות מתחילים ומתקדמים - סה"כ 8 נ"ז. רצוי להתחיל בלימודי השפה הזרה כבר בשנה א' כיוון שמדובר בשתי שפות.

- סמינר + קורסים במסגרת מקבצי החוג ללימודים רב תחומיים - סה"כ 44-46 נ"ז. על התלמיד.ה להתחיל בלימודי המקבצים בשנה א'.

סה"כ 120 נ"ז לסגירת התואר במסלול החד חוגי.

 

שימו לב:

* ניתן להעביר שיעור מבוא משנה א' לשנה ב'.

* ניתן להעביר שיעור מתקדם משנה א' לשנה ב' או משנה ב' לשנה ג'.

* קורס האוריינות חייב להתקיים בשנה א' אלא באישור ראש החוג, ניתן יהיה להעבירם לשנה ב'.

* סמינריונים נלמדים במסגרת שנה ג' בלבד.

לתלמידי המסלול החד-חוגי שהחלו לימודים לפני שנה"ל תשע"ג:

1. קורס חובה: היסטוריה עולמית (4 שש"ס 4 נ"ז). ניתן ללמוד בכל שנה משנות התואר.

2. תלמידי שנה ב' בתשע"ג – התכנית המתוארת בטופס המצורף רלבנטית לכם אם לא למדתם פרוסמינרים בשנה א'. התרגילים נחשבים כשיעורים מתקדמים (כל תרגיל שלמדתם בשנה א' נחשב לשיעור מתקדם בתקופתו).

3. תלמידי שנה ג' בתשע"ג שלא סיימו ארבעה פרוסמינרים יבחרו בשיעורים מתקדמים לפרוסמינרים שטרם השלימו.

תכניות לימוד מיוחדות

*פתיחת תכנית מותנית במספר הנרשמים!

המסלול המואץ לתואר שני

החוג מציע לתלמידים מצטיינים לסיים את התואר הראשון ואת התואר השני תוך 4-5 שנים.

המסלול מאפשר קבלת תואר "בוגר" עם השלמת מכסת לימודי הב"א תוך כדי הלימודים לתואר שני.

ככלל מחוייבים הלומדים במסלול בכל מכסת הלימודים של תואר ראשון (60 נקודות בתוך החוג במסלול הדו חוגי) ושל תואר שני (36 שש"ס).

 

עוד...

שנתיים ראשונות:
לימודי תואר ראשון לפי התכנית הרגילה

שנה שלישית:
- תלמידים מצטיינים יוכלו להתחיל ללמוד קורסים של תואר שני (בהיקף שלא עולה על 12 שש"ס) במקביל ללימודי תואר ראשון.
- בסוף השנה יש להשלים את כל חובות התואר הראשון.

שנה רביעית וחמישית:
- במקרה של קבלה ללימודי תואר שני, יוכרו אותם קורסי מ"א מהשנה השלישית כחלק מתכנית הלימודים של התואר השני.
- יש להציג את אישור הזכאות לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון של השנה הרביעית כתנאי להמשך הלימודים לתואר שני בסמסטר ב׳.
- במסלול א׳ יש להגיש את הצעת התיזה בתחילת השנה הרביעית ולהגיש את עבודת התזה לשיפוט בסוף השנה החמישית.
- במסלול ב' יש להשלים את כל חובות התואר ולעמוד בבחינת גמר בסוף השנה הרביעית
עם השלמת כל החובות לתואר שני, יהיו זכאים תלמידי המסלול המואץ לקבל תואר ״מוסמך האוניברסיטה״ בחוג להיסטוריה כללית.
היקף הלימודים והחובות במסלול זה זהים לאלו במסלול א׳ או מסלול ב׳ של החוג. לחצו כאן לפרטים נוספים.

מסלולי הלימוד:
– מסלול א׳ – עם עבודת גמר (תיזה) - 5 שנים
– מסלול ב׳ – עם בחינת גמר - 4 שנים

תנאי קבלה:
- סיום לימודי תואר ראשון שנה ב׳ בחוג בציון 90 לפחות
- ראיון עם יושב ראש ועדת תואר שני החוגית במהלך הקיץ שבין שנה ב׳ ל–ג׳
- כתיבת עבודה סמינריונית אחת לפחות ובה ציון 90 לפחות.
תכנית הלימודים תיקבע בתאום עם ועדת תואר שני החוגית.

זכאות לתואר ראשון

* תלמיד.ה אשר סיימ.ה את כל חובות הב"א (כולל עבודות סמינריוניות), זכאי.ת לקבל אישור זכאות לתואר.

* רק לאחר קבלת הציון האחרון, ניתן להגיש בקשה לסגירת התואר.

* עם קבלת הבקשה, תיבדק זכאות התלמיד.ה לתואר, יחושב ציון הגמר ויעודכן גיליון הציונים.

* תלמידי המסלול הדו-חוגי יציינו בטופס, שינתן ע"י מנהלנית החוג, את סדר חוגי הלימוד כפי שהם רוצים שיופיעו בתעודת הבוגר.

* באישור הזכאות מפורטים החוגים בהם למד.ה התלמיד.ה ותאריך הזכאות לתואר. תאריך הזכאות לתואר ייקבע לפי תאריך הגשת העבודה/בחינה אחרונה.

* אישור הזכאות יישלח לתלמיד.ה כחודש מיום הגשת הבקשה למנהלנית החוג.

* לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא תהיה אפשרות לשפר ציונים במסגרת התואר.

לפרטים נוספים מומלץ לעיין בשנתון תשפ"ג