הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - סמינר חוגי

top

סמינר חוגי

Departmental Seminar, 2021-22
 

16 December 2021

Prof. Eugenio F. Biagini (University of Oxford)

"From the Liffey to the Jordan: Yitzhak HaLevi Herzog and Irish minority strategies, 1916-1939"

 

6 January 2022

Dr. Asaf Almog (University of Haifa)

"פראים או גיבורים? המהפכה בהאיטי בדמיון האמריקאי בראשית ארצות הברית"

 

24 February 2022

Dr. Dylan James (University of Haifa)

"Indigenous Guides: Comparing Alexander and Columbus"

 

31 March 2022

Prof. Theo van Lint (University of Oxford)

"Christian Apologetics Versus Islam, 8th-9th centuries"

 

19 May 2022

Prof. Ofer Ashkenazi (Hebrew University)

"Reading Private Photography: A New Look at German-Jewish History under Nazism" (joint seminar with the HCGES)

 

Departmental Seminar 2020-21

17 December 2020 (with the Haifa Center for Mediterranean History)
Dr. Umberto Signori, Haifa Center for Mediterranean History, University of Haifa
The 'Deserving Foreigner' – Venetian Protection in the Early Modern Ottoman Empire

 

21 January 2021
Dr. Idit Ben Or, Hebrew University, Jerusalem
הבעיה הגדולה של הכסף הקטן באנגליה (מאות 17-19)- מבט חברתי ופוליטי

 

29 April 2021 (with the Haifa Center for German and European Studies)
Prof. Doron Avraham, Bar Ilan University
German Pietists and the Jews: The formation of National Identities

 

20 May 2021
Dr. Yoav Fromer, Tel Aviv University
הטרגדיה של הפוליטיקה והפוליטיקה של הטרגדיה: דניאל פטריק מוינהן ו"הריסון הספרותי" של הליברליזם האמריקאי

 

17 June 2021
Prof. Karma Ben-Johanan, Humboldt University, Berlin
וזרים לשורשים: יהודים ויהדות בשירות הבשורה הקתולית לאירופה הליברלית אחרי מלחמת העולם השנייה