הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - מענקי מחקר

top

מענקי מחקר פעילים

אורי אמיתי

מענק ISF - מקורות וחיבור האלכסנדר רומאן

עמוס מגד

מענק ISF - 

The Xolotl Corpus: Reconstructing Nahua-Aztec Social Memory: 1360-Mid-15th Century