הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - תיזות ודוקטורטים

top

תיזות ודוקטורטים

1970-1979
תיזות מ"א
סטודנט/ית כותר שנה מנחה
דוד, אפרים בעיות פנים בספרטה בסוף מלחמת הפלופונס  1970 פוקס אלכסנדר
מנשה, סופיה   החלטת קונציל ויאן אודות הטמפלרים, לאור היחסים בין המיסדר לבין האפיפיורות, בין השנים 1312-1240  1972 פראוור יהושע גראבויס אריה
גרוס, יצחק   כתבי העת הויקטוריאניים הקדומים והקיסרות, 1836-1853  1972 ירדני מרים
אבו אל-עסל, סלים   גילברט ברנט וההיסטוריה של זמננו...  1973 ירדני מרים
כהן, אשר  מפלגת צלב החץ-התנועה ההונגריסטית, 1945-1935 : הפאשיזם ההונגרי לאור המחקר על הפאשיזם באירופה  1973 וגו בלה
תמיר, בנימין   בלה ז'ולט - דמותו של אינטלקטואל יהודי-הונגרי, בתקופה שבין שתי מלחמות העולם : השקפותיו ופעילותו כעתונאי, סופר ופוליטיקאי  1974 וגו בלה
ארבית, אלכסנדרה   סמלים במטבעות ובאמנות הפלסטית בארץ-ישראל הרומית מ-37 לפנה"ס עד 138 לספירה  1974 גלבוע עקיבא
בר-זיו, שלמה   אוניברסיטאות ופרופסורים ברפובליקה של ויימר  1975 וגו בלה
מורגנשטרן, חנינא   מגילויי רוח "רוסיה הקדושה" בשנים 1943-1941  1976  
חפץ, מנחם   פרידריך השני - הוהנשטאופן כשליט ים-תיכוני בתדמית ובמעש  1976 גראבויס אריה
מזרחי, חנה   תאורו של קאטו ב-'BELLUM CIVILE של לוקאן ונסיון לענות על השאלה: "מדוע דוקא בימי נרו בחר לוקאן את קאטו לאידיאל?"  1976 גלבוע עקיבא
שטיינברג, אריה   הנאציונליסם הרומני בין שתי מלחמות העולם והאנטישמיות כחלק אינטגרלי ממנו  1977 וגו בלה
פירו, קייס יחסי פרוסיה-צרפת 1866-1870  1977 סטראז'אס אבא
ליידנר, עליזה   היחסים בין הדרג הצבאי והאזרחי בפרוסיה בתקופת מלחמות האחוד ואחריה, 1875-1862  1978 סטראז'אס אבא
שחף, שלמה   הלבאנט בעיני תיירים אנגליים במאות ה-16 וה-17  1978 ירדני מרים
כפכפי, איל יחסם של מרקס ואנגלס לגרמנים ולסלאבים 1848-1871  1978 סטראז'אס אבא
שטדלר, רות   צמיחתו של הפולחן המריאלי במעבר לימי הביניים, מראשיתו במזרח ועד לתחילת המאה הששית  1978 גראבויס אריה
שנער, בת-שבע   קיסר והעולם היווני-ההלניסטי  1978 גלבוע עקיבא
בורנשטיין, אילן   דעת הקהל האנגלית בנושא פליטי יהדות אירופה ובעית א"י וביטויה בעתונות ובפרלמנט האנגלי בשנים 1947-1945  1979 וגו בלה עופר פנחס
ישורון, שרגא   ההתארגנות העצמית של יהודי בוקובינה בגיטו מוגילוב  1979 וגו בלה ויס אהרן

 

1980-1989
עבודות דוקטורט
סטודנט/ית כותר שנה מנחה
נתנזון, אפרים   עמדתם של השלטונות הרומניים כלפי היהודים בתקופה שבין שתי מלחמות העולם (1938-1919)  1984 הרסגור מיכאל וגו בלה פינצ'וק בנציון
שטיינברג, אריה   ההיבטים הבינלאומיים של ההגירה היהודית מרומניה ודרכה, 1938-1947  1984 אטינגר שמואל וגו בלה
בן-ציון, שמואל   ילדים יהודיים בטרנסניסטריה בתקופת השואה  1986 פינצ'וק בנציון שצקר חיים
Rotics, Zeev   Conversions in Hungary before and during the Holocaust  1987  
כוכבי, אריה יוסף   מדיניות בריטניה כלפי שארית הפליטה, 1945-1948  1987 שפירא אניטה
Lipovsky, Igor P.   Socialist movements in Turkey, 1960-1980 : ideology and politics  1988  
פרנק, אילנה   בקשת חנינה כאות לנאמנות  1988 סובל מיכל
Holmes, Reed   Joseph Smith, Jr. and George J. Adams, gentile dreamers of Zion  1989 Sobel Mechal

תיזות מ"א
סטודנט/ית כותר שנה מנחה
אלידע, עוזי   העמקתה של הידיעה ההיסטורית : פרננד ברודל וההיסטוריה הטוטלית  1980 ירדני מרים
ולט, פינחס   הפעילות המדינית של הקונגרס היהודי העולמי להצלת יהודים בתקופת מלחמת העולם השניה  1980 וגו בלה
טנדלר, אלכסנדר בעית המקורות לרעיון הדמוקרטי : נתוח משווה של כתבי קלוין, המונרכומכים ובודין  1981 ירדני מרים
הגפני, שחף היסטוריונים ואסכולות היסטוריות באיטליה במאה ה-18 : למדנות תוך נאורות  1981 ירדני מרים
קשטן, נדב המחלוקת על דרכה המדינית של הליגה האכאית בין השנים 208 ו-179 (לפה"ס)  1981 גולן דוד
בר גיל, שלמה   המפלגה הקומוניסטית הספרדית במלחמת האזרחים 1936-1939 : המדיניות הסובייטית כלפי המפלגה וכלפי המלחמה, והמאבק הפנימי, האידיולוגי והטאקטי בתוך המפלגה  1981 וגו בלה
כוכבי, אריה יוסף   יחסה של הנהלת הסוכנות למצוקת יהודי אירופה, מהאנשלוס ועד פרוץ המלחמה  1981 וגו בלה
ברזל, נעימה   קבוצת העבודה והמנהיגות הציונית, סלובקיה, 1941-1944  1981 וגו בלה
Napuch, Yuri   The Soviet Union - oil and the origins of the Cold War, 1944-1946  1982 Vago Bela
סלאמה, ג'ורג'   נצרת והתפתחותה בשלהי התקופה העותמאנית  1982 כרמל אלכס אבו מנה בטרס
אלמגור, יוסף   עזרא פאונד, וינדהם לואיס והמשיכה לפאשיזם : 1919-1945  1982 גולן דוד וגו בלה
מוסקין, כרמל   תדמית הגוי בספרות יהודי גרמניה במאות 12-13  1982 גראבויס אריה
קומלוש, אמנון   היבטים כלכליים במדיניות הפיוס הבריטית כלפי גרמניה בין שתי מלחמות העולם  1983 וגו בלה
בן דרור, גרסיאלה   ליטא במסגרת מדיניות הלימיטרופים של גרמניה במלחמת העולם הראשונה  1983 סטראז'אס אבא
סרויה, אברהם   קשרי קיקרו עם האריסטוקראטיה האיטלקית טרם כניסתו לסינאט  1983 גלבוע עקיבא
Fukakusa, Yoshiko   The American Immigration act of 1924 : the Japanese case  1984 Sobel Mechal
רון, נתן   האדמיניסטרציה של הפרובינציה סיציליה ומחקר זמננו  1984 גלבוע עקיבא
כהן, אבנר המסילה הבגדדית והיחס בין המחלוקת במדיניות הפנים למחלוקת במדיניות החוץ של גרמניה בתקופת הרייך השני  1984 סטראז'אס אבא
פנסר, נירה   דרכי שימוש הגוף בתקנונים נזיריים מערביים במאות 4-6  1985 גודיץ' מיכאל
איתאי, חנן   הערכות המצב המוטעות של המנהיגות הגרמנית בקיץ 1918  1985 סטראז'אס אבא
רבן, איתמר   מעמדם של הפליטים הזרים בדעת הקהל האנגלית, 1714-1680  1985 ירדני מרים
עמרן, ריקה   סאוטה והעולם הנוצרי הים תיכוני במאות XII ו-XIII  1985 גראבויס אריה
פרת, מרים   ה-JOURNAL DE TRE'VOUX ויחסו לאמנות  1986 ירדני מרים
זוהר, רחמים   הפלנחה הספרדית במלחמת האזרחים 1936-1939  1986 אבני סגרה דן
איתן, רותי   מטרות הגרמנים בקורנלד במלחמת העולם הראשונה  1986 סטראז'אס אבא
אזוב, עמירם מעמדם ומוצאם של הקנטוריונים בלגיונות פנוניה והריינוס במאה השניה  1986 גולן דוד
מערבי, אליהו   אספקטים במדיניות ממשלת הלייבור הבריטית כלפי הישוב היהודי בא"י, בשנים 1948-1945  1987 רוז פאול
לוי, רחל   בעיית הריבונות כפי שבאה לידי ביטוי בפולמוס בין בוניפקיוס ה-8 ופיליפ היפה  1987 גראבויס אריה
הלוי, שרון תעמולת מתנגדי סחר העבדים באנגליה, 1807-1760  1987 סובל מיכל
Wolberg, Laurie   Quaker women and the American revolution  1988 Sobel Mechal
Sarfati, Guil   Sur l'abbe Gregoire et les juifs : judeite, Societe, histoire  1988 ירדני מרים Yardeni Myriam
זהבי, לאה יחס החברה הלבנה כלפי המולטים בארה"ב מסוף המאה ה-18 ועד שחרור העבדים  1988 סובל מיכל
פרי, אמיר פיליפ דופלסיס מורנו - הוגה דעות מדיני, פולמוסן ותועמלן 1988 ירדני מרים

 

 

1991-2000
עבודות דוקטורט
סטודנט/ית כותר שנה מנחה
ברזל, נעימה   ישראל וגרמניה, 1945-1956 : התפתחות יחס החברה והמדינה בישראל לגרמניה בעקבות השואה  1990 גלבר יואב פינצ'וק בנציון
רבן, איתמר   ג'והן ד'פונביב ועיתונו ""THE POST MAN  1990 ירדני מרים
Pancer, Nira   Conversion et Cenobitisme : aspects psychohistoriques de l'experience monastique au haut Moyen age  1991  
כהן, אבנר התיאוריה של מרקס בדבר הממון ויחסה לעמדותיו הפוליטיות לפני מהפכת 1848 ובעקבותיה  1991  
Ben-Yosef, Eli   Aesthetic persuasion : Henry James, the Jews, and race  1992  
גולני, מוטי מלחמת סיני - 1956 : היבטים צבאיים ומדיניים  1992 כהן אשר גלבר יואב
ליאור, מרדכי   ג'ייקוב נונז קארדוזו ופראנסיס לואיס קארדוזו - יהודים ושחורים בדרום קארולינה במאה ה-19  1992  
Kravitz, Bennett   More Twain than one : dreams of democracy, domination and damnation in the work of Mark Twain  1993 Freedman William Sobel Mechal
אייל, יגאל   דיכוי המרד הערבי על-ידי הצבא הבריטי, 1936-1939  1993 גלבר יואב
Dureau, Yona דורו, יונה  Royaute, messianisme et sentiment National en Angleterre sous le regne d'Elisabeth i (1558-1603)  1995 גנדלמן קלוד ירדני מרים Gandelman Claude Yardeni Myriam
Wolberg, Laurie   Women and the making of American history : Mercy Otis Warren - historian of the American revolution  1995 Sobel Mechal
גולן, שמעון התגבשות תפיסת הביטחון של ישראל על רקע המלחמה הקרה, 1949-1953  1995 גלבר יואב
Toubkin, Lynne   From Liverpool to Warren : migration and social values in the nineteenth century  1996 Sobel Mechal
פרי, אמיר תפיסתו המדינית של JACQUES AUGUSTE DE THOU  1996 ירדני מרים
הגפני, שחף אסכולת מילנו : מפעלים ונקודות המפגש של הנאורות הלומברדיות מול הנאורות האירופית, 1760-1797  1997 ירדני מרים
זהבי, לאה FRANCIS J. GRIMKE ויחסו לסוגיית החינוך המתאים לאפרואמריקאים בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20  1997 סובל מיכל
רוזנברג, פנינה   אמנות חזותית במחנות הריכוז בדרום צרפת כמשקפת את חיי היום יום של הכלואים  1999 כהן אשר פינצ'וק בנציון
שטינברג, נטע   חינוך "מתיישבים" גרמנים בדרום-רוסיה 1764-1914  1999 פינצ'וק בנציון

תיזות מ"א
סטודנט/ית כותר שנה מנחה
שטינברג, נטע   עיירות "תחום המושב" ו"ההשפעה הגרמנית"  1990 פינצ'וק בנציון
מיכאלי, אניטה   היסטוריה רומית בת-הזמן בראי הקומדיות של פלאוטוס  1991 גולן דוד
בלן, יונה   הקנטוריונים של הצבא הרומי בתקופת הרפובליקה  1991 גלבוע עקיבא
נוה, אילון   תהליך קליטת היהודים בלוס-אנג'לס, 1880-1850 : על פי האוטוביוגרפיה של האריס ניומרק  1991 סובל מיכל
שחף, אריק   The Gift - המתנה שבמוות אצל השייקרים  1992 סובל מיכל
פלוטניק, שרה   אימפריית אלכסנדר - ראשית ואחרית  1992 גולן דוד
עדוי, ג'מאל גורמי ההגירה "הדחיפה" ו"המשיכה" של לבנונים ופלשתינאיים לארה"ב בשלהי המאה ה-19 עד מלחמת העולם השנייה  1992 אבו מנה בטרס רובין רון תיאודור
חרובי, אלדד המודיעין הבריטי ושיתוף הפעולה החשאי עם הישוב במלחמת העולם השניה  1992 גלבר יואב כוכבי אריה יוסף
אזריק, סאלם   העימות בין האסכולה המארקסיסטית לאסכולה הרוויזיוניסטית בפרשנות המהפכה הצרפתית  1992 אלידע עוזי
שקד, יהושע   יושב על הגדר : חייו ותהפוכותיהם של ג'והן טאנר בשבט האוג'יבווי  1992 סובל מיכל
ברונשטיין, יהודית   ההוספיטלרים וקלטרבה - מחקר משווה במעמדם הפוליטי של שני המסדרים במהלך המאה ה-XII  1993 מנשה סופיה
שקולניק, אסף   העדה היוונית קתולית בגליל בתקופת המעבר : מהשלטון העותמאני לשלטון הבריטי  1993 אבו מנה בטרס
יעל, אורית מערכת החיים בספרטה הקלאסית  1994 דוד אפרים
מאי, מירב   המין הנבחר : מעמדה הרם של האשה בחברה השייקרית בדורות הראשונים  1995 סובל מיכל
טלמון-שויצר, מיה   חוקי שחרור העבד כמשקפים מציאות בפורטוגל, 1514-1773  1995 מגד עמוס סובל מיכל
ליבוביץ, רוני   אלפרד ק. קינסי והיחס למיניות בראשיתה של המלחמה הקרה  1996 רובין רון תיאודור
רובינוביץ, אריה   ד"ר שוורצברט יצחק ודרך טיפולו בזרימת המידע מפולין הכבושה בשנים: 1941-1943  1996 כהן אשר קרקובסקי שמואל
סולימני, איריס הדיפלומטיה הרומית כלפי מקידון : 203-171 לפנה"ס  1996 שוחט יניר
דורון, חגי   המהפכה האמריקאית והתנ"ך  1996 סובל מיכל
חשמן, שרגא   מערך צבאי רומי במורדות המזרחיים של השומרון במאות הא'-ג' לספירה  1996 גולן דוד סגל ארתור
Agrari, Yarden   Simon de Montfort : a case study in political sainthood in thirteenth century England  1997 Goodich Michael
בר, בתיה   האמנות ככלי תעמולתי בתקופת אורבן ה-8  1997 ירדני מרים אשר יוני
הראלי, פלורה   המודעות הפוליטית בקרב המעמד השלישי כפי שהיא משתקפת בחוברות הקובלנה - המקרה של אזור פורז  1997 צ'יזיק חנוך
זולטן, יריב   פוליטיקה וארכיטקטורה בדימדומי האימפריה ההאבסבורגית : הקיסר פרנץ יוזף והרינגשטראסה הוינאי  1997 רובין רון תיאודור
רקובסקי, גדי   גיוסם ושרותם של היהודים בצבאו של הצאר ניקולאי הראשון  1998 גולדשטין יוסף פינצ'וק בנציון
פישר, רונית   ההתייחסויות הציבוריות בבריטניה לבעיית הפליטים בתקופה שבין 1938-1941  1999 כוכבי אריה יוסף
גוארינו, גבריאל   החוויה האפרו-אמריקאית בליבריה : "הגישות הסביבתיות" של עבדים לשעבר במעבר מאמריקה לאפריקה  1999 סובל מיכל
פלג, פטר שלמה   הקיסר פרידריך ה-II ומסדר הטמפלרים במסע הצלב, 1229-1228  1999 מנשה סופיה
ליפסקי, ברוך   זהות מיגדרית של פרטיזניות יהודיות  1999 סובל מיכל
בליץ, יהושע   יוצאי מלחמת ויטנאם  1999 רובין רון תיאודור
בוקר, יובל   יחס הקהילה היהודית לתנועה הפשיסטית בבריטניה בשנים 1932-1937  1999 גוטוין דניאל כוכבי אריה יוסף
טובי, טל   מקורותיה האידיאולוגיים של תוכנית החינוך מחדש האמריקאית במלחמת קוריאה  1999 רובין רון תיאודור
טרסי, אניטה   שברי זהות, אבל והשלמה בכרוניקות של גרסילסו דה לה וגה, אל אינקה ושל פליפה גואמן פומה דה איילה  1999 מגד עמוס סובל מיכל
גלמן, פאול   תיפקוד הסי. אי. איי (.C.I.A) במשבר הטילים בקובה, 1962-1963 : הצלחה או כישלון?  1999 רובין רון תיאודור

 

 

2000-2009
עבודות דוקטורט
סטודנט/ית כותר שנה מנחה
Gaido, Daniel   The formative period of American capitalism : the Beardian interpretation reconsidered in the light of the labor theory of value  2000 Sobel Mechal סובל מיכל
טלמון-שויצר, מיה   מורכבות הקפואיירה : מפגש, התנגשות ומיזוג בין תרבויות ריו דה ז'נירו ובהיה - מאות 19-20  2000 סובל מיכל סנקמן ליאונרדו
עדוי, ג'מאל פעילות הקוויקרים האמריקנים בפלשתינה, 1948-1869  2000 רובין רון תיאודור
ספרן, חנה הקשר האמריקני : השפעתו של הפמיניזם האמריקני על התנועה לזכות בחירה לנשים בישוב היהודי (1926-1919) ועל התנועה לשוויון הנשים בישראל (1982-1971)  2001 ברנשטין דבורה סובל מיכל
אלוף-כהן, רבקה   הזהות הצרפתית באספקלריא של התורכי : הזהות הצרפתית כפי שהיא משתקפת בתמונת ה"אחר" התורכי במאה ה-16  2002 ירדני מרים אלידע עוזי
טובי, טל   'מאויב לאוהב' : תוכנית Chieu Hoi במלחמת ויטנאם  2002 רובין רון תיאודור
Cohen, Leonardo   The Jesuits in Ethiopia : missionary methods and local responses in Catholicism (1555-1632)  2005 Kaplan Steven Megged Amos
בוקר, יובל   הקהילה היהודית בבריטניה : אנשטישמיות, גזענות ויחסים בן גזעיים , 1945-1971  2005 גוטוין דניאל כוכבי אריה יוסף
דורון, חגי   תפקיד הבייבל בעיצוב הזהות הלאומית בארה"ב, 1830-1790  2005 סובל מיכל
לויתן, יניב   ממלים למספרים, הארולד ד. לאסוול ו"פרויקט התקשורת זמן מלחמה"  2005 רובין רון תיאודור
גולדהבר, אריאלה   המהגרים היהודים לארצות הברית בשנות ההגירה הגדולה במפגש עם פעילויות נוצריות בבית הספר הציבורי האמריקאי  2006 דיינר חסיה ר פינצ'וק בנציון
וינשטין, סבטלנה   יחסי גומלין בין הקהילה הרוסית בגרמניה לבין החברה הגרמנית בשנים 1935-1918  2007 וייס יפעת חזן ולדימיר
נסים, יונית   נשים מאחורי מכונות הכתיבה - גברים מאחורי מכונות הירייה : פמיניזציה וסגרגציה בשירות הציבורי בבריטניה, 1870-1932  2007 שפיר-מקוב חיה
לשם, ישראל   בים הסוער בדרך אל השוויון : האפליה הגזעית בצי האמריקני, 1949-1939  2008 סובל מיכל
גיל-גלזר, יערה   דינמיט אנושי : תצלומי RA/FSA, שינוי חברתי, והגדרה מחדש של התרבות האמריקאית בספר הצילום התיעודי הביקורתי 1938-1943  2009 סובל מיכל רוזנטל מישל
פלג, פטר שלמה   היחסים בין הקיסר פרידריך השני מהוהנשטאופן והמסדרים הצבאיים (1215-1250)  2009 מנשה סופיה

תיזות מ"א
סטודנט/ית כותר שנה מנחה
שניאורסון, רון מהשוליים למרכז : הכחשת השואה בארה"ב - גורמים וגילויים  2000 פדהצור עמי רובין רון תיאודור
רבינוביץ, מנחם   רינולד ניבור ותמיכתו ברעיון הציוני בארה"ב בין השנים 1970-1930  2000 נווה אייל רובין רון תיאודור
סמילנסקי, הלה   תהליך החילון בחברה היהודית ברוסיה 1861-1860 כפי שבא לידי ביטוי בעיתון "המליץ" שנה ראשונה (29 בספטמבר 1860-21 באוקטובר 1861)  2000 פינצ'וק בנציון
סרחאן, סרחאן   ההתערבות הצבאית האמריקאית במשבר הלבנוני בשנת 1958 : היבטים דתיים, אידיאולגיים ופוליטיים  2001 רובין רון תיאודור
קזקביץ', ולדיסלב   הרפורמה האגררית של פ. א. סטוליפין בהיסטוריוגרפיה המערבית  2001 פינצ'וק בנציון
נסים, יונית   מהספירה הפרטית לשרות הציבורי : עבודת נשים במקצועות הפקידות בשרות הציבורי בבריטניה 1870-1914  2001 שפיר-מקוב חיה
מנסטר, מרים   על נסים ואמונה בנסים בכנסיה הנוצרית בימי הבניים  2001 גודיץ' מיכאל מנשה סופיה
רוזנפלד, דנה   רצח אדוארד השני : היסטוריוגרפיה של רצח מלך  2001 מנשה סופיה
תירוש, נעמי הבניית הזיכרון ההיסטורי של השואה באמצעות מוזיאונים - כאתרים באינטרנט  2002 ליפמן מרגוט רובין רון תיאודור
שולמן, אסתר   הבניית זיכרון המהפכה הצרפתית בקולנוע  2002 אלידע עוזי
קיזל, אריה קיזל, אריה  הבניית זיכרון קולקטיבי דרך הוראת היסטוריה כללית בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים בישראל, 1948-2002  2002 גור זאב אילן
הירש, בעז   הוועדה שנשתכחה : פעולת ה-European Advisory Commission כמיקרוקוסמוס ליחסי בעלות הברית, 1943-1945  2002 כוכבי אריה יוסף
לוין-בלואוסוב, אביבה   המלכה הזרה באנגליה בראשית המאה ה-13 - איזבל מאנגולם  2002 מנשה סופיה
לוין, נחם   ייחוד ותיחום התרבות הכפרית בימי הביניים  2002 גודיץ' מיכאל
בלומנפלד, טטיאנה   מחוז רוסטוב תחת הכיבוש הגרמני : 1941-1943  2002 כוכבי אריה יוסף
לויתן, יניב   ממכונות חושבות למכונות תוקפות לסייבר טרור  2002 יגיל לימור רובין רון תיאודור
הלוי, טל ניתוח אופן הצגתה של המהפכה האמריקנית בספרי לימוד אמריקניים ובריטיים בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים  2002 סובל מיכל
עמור, ניסים   אמביוולנטיות קדושה : תפישת אבות הכנסייה את הג'נדר הנשי במאות הרביעית והחמישית  2003 שין סילביה
מנשנפרוינד, יקי דקאדנס ומיזוגיניה : ניתוח סוציו-היסטורי של האתוס הדקאדנטי ודגמי מיניות בספרות הצרפתית של שלהי המאה התשע-עשרה  2003 עוז-זלצברגר פניה
זכאי, אורי   הדמוקרטיה האתונאית בראי יצירתו של תוקידידס : השפעות סופיסטיות על הנאומים ביצירתו  2003 לוז מנחם
גרשטיין, סבטלנה   היבטים חדשים על השיקולים והמניעים הסובייטיים לתמוך בקמת [!] מדינה יהודית בא"י, בפרספקטיבה של המלחמה הקרה  2003 פינצ'וק בנציון
אשכנזי, אהרון   המינות החדשה ב-Francia בסוף המאה ה-X או בתחילת המאה ה-XI  2003 מנשה סופיה
לוי, מהלל   השקפת עולם והדימויים של הודו בכתביו של נובאליס..  2003 עוז-זלצברגר פניה
רובל, צאלה   יחסי הגומלין בין הקהילות האיריות-קתוליות לבין ארגון ה-IRA : 1979-1916  2003 שפיר-מקוב חיה
הרפז, שלומי   לא חבר : הדימוי המטרופוליני של חיילי-החפירות הילידיים של האימפריה הבריטית במלחמת העולם הראשונה  2003 רובין רון תיאודור שפיר-מקוב חיה
וירטהיים, נועה   קביעת גבולות השפיות בבריטניה במאה ה- 19 : המאבק על חוקי אי-השפיות 1800-1890  2003 שפיר-מקוב חיה
סודורוגין, ויקטוריה   תגובות האליטה הרוסית למהפכה הצרפתית בתקופת שלטונם של יקטרינה ה - II ופאבל ה-I  2003 פינצ'וק בנציון
Ne'eman, Yisrael   From the new left to the Jewish left : Zionist student activisim in America from 1967-73  2004 Segev Zohar
מרנין-דיסטלפלד, שחר   אימהות בהתיישבות החקלאית בארץ ישראל בשנים 1939-1904  2004 שפיר-מקוב חיה
גריצנקו, ולדיסלב Gritsenko, Wladislaw  האביב של פראג בפרספקטיבה של ההנהגה הסובייטית  2004 גור-גורביץ ברוך פינצ'וק בנציון
כראם, מוניר   הפרנקים תושבי המזרח הצלבני כפי שמצטיירים בהיסטוריוגרפיה המוסלמית בין המאה הי"ב-ט"ו  2004 מנשה סופיה שין סילביה
סבג, יוני   חברה ומדע : תמורות בסוציולוגיה האמריקאית בתקופת השפל הכלכלי בשנות השלושים של המאה העשרים  2004 יונאי יובל רובין רון תיאודור
דורוב, ויקי   ממזרח למערב : החברה התיאוסופית בבריטניה, יחסיה עם המסורת הרוחנית ההודית ותפניתה האידיאולוגית לכיוון אידיאלים אנגלו-מערביים (1875-1915)  2004 שפיר-מקוב חיה
שטינברכר, נאוה   פליפה השני בספרד (1598-1527) - תדמית מול מציאות  2004 ירדני מרים מגד עמוס
קדר, קלאודיה קרן המטבע הבינלאומית בין השנים 1944 ו-1960 ותרומתה לחיזוק מעמדה של ארה"ב כמעצמה הגמונית  2004 רובין רון תיאודור
מאלי, מריה   שילוב של גבורה וקדושה בימי הביניים : אלכסנדר נבסקי - דיפלומט, מצביא וקדוש  2004 גודיץ' מיכאל
גיל-גלזר, יערה   אמירה חברתית-תרבותית דרך אינטראקציה בין דימוי מצולם וטקסט כתוב בשלושה ספרים מתקופת השפל הכלכלי בארה"ב  2005 סובל מיכל
קירילובסקי, אנה   דמות האישה העובדת האידיאלית בראי האידיאולוגיה והתעמולה של השלטון הטוטליטרי לעומת המציאות ברוסיה הסובייטית בשנות ה-30 של המאה ה-20  2005 פינצ'וק בנציון שפיר-מקוב חיה
גרינשפון, ישי   הדמוגראפיה, הקפיטליזם - ותפקידם ביצירת דפוס "הפרונטיר" האמריקאי במאה ה-18  2005 סובל מיכל
דפני, אוהד   ראשומון של כיבוש פרו : קריאה בין טקסטואלית ב-5 כרוניקות מוקדמות של כיבוש פרו  2005 מגד עמוס
דוד, לאה תפישת האלימות במאה ה-19 דרך מנהג החטיפות [!] נשים למטרת נישואין  2005 כרמלי יורם מגד עמוס
קול, אלון   תפישת הריבונות וניצני הלאומיות בימי הביניים : פובליציסטיקה מלוכנית בתקופתו של פיליפ "היפה", 1296-1306  2005 מנשה סופיה
קאסם, האדי   הבניית ייצוגיה של גרמניה בהוליווד לנוכח יעדי מדיניות החוץ האמריקנית, 1966-1939  2006 מרגלית גלעד רובין רון תיאודור
שמואלוף, מתי המשמעויות הנרטיביות והמיתיות של הופעת דמותו של מלקולם איקס בסרטו של ספייק לי (1992)  2006 סובל מיכל
כהן, בני חיות הגוף המת ורגישותו בצפון איטליה בין 1450 ל-1550  2006 ציגלר יוסף
איוב, ריכרד   לאומיות אצל זאן-ז'אק רוסו  2006 צ'יזיק חנוך
גרין, מיכאל חינוכו של אדוארד ה-VI  2007 ירדני מרים
פסין, גנאדי   מבצע "מרס"  2007 גור-גורביץ ברוך סלע אמנון
נויגבור, ניר   תוכנית ג'ונסון 1961-1963 : ארה"ב, ישראל ובעיית הפליטים הפלסטינים  2007 לוי זק סובל מיכל
סטרול, רונן   תעמולה אגוניסטית באתונה במאה השישית לפסה"נ : שכנוע מניפולטיבי במסגרת מאבקים פוליטיים מסולן ועד קליסתנס  2007 דוד אפרים
Michaels, Sharon The significance of the body in selected memories published in the 1990s by young American women suffering from self-harm  2008 Ben-Yishai Ayelet Sobel Mechal
יגר, שמיר  האמת אודות ספרד? : מעורבות היהודים במלחמת האזרחים הספרדית בראי התעמולה הנאצית  2008 מרגלית גלעד
גולן, נאורה   ממלכה שנויה במחלוקת לאישה זדונית : הבנית דמותה של אלינור מאקוויטניה בספרות המדיאבלית (מאה-XII-מאה XIV)  2008 פנסר נירה
גרבר, ורדית   עיצוב לאומי, פוליטיקה ומגדר : רוז ג'ייקובס וארגון הדסה במחצית הראשונה של המאה העשרים  2008 שגב זהר
אלרואי, חנה הבניית מיתוס מוצא האומה הרוסית בהיסטוריוגרפיה של רוסיה הצארית במהלך המאה ה-19 - ראשית המאה ה-20  2009 אלידע עוזי
ריינגולד, סבטלנה   חקר הטרור של המהפכה הצרפתית ברוסיה מסוף המאה ה-19 ועד היום  2009 אלידע עוזי
ירושלמי, אורן   מסע הצלב של ריצ'רד לב הארי ודילמת המצור על ירושלים  2009 מנשה סופיה

 

 

2010-2019
עבודות דוקטורט
סטודנט/ית כותר שנה מנחה
לוין-בלואוסוב, אביבה   מלכות זרות כאספקלריה להתפתחות ניצני הזהות הלאומית באנגליה במאה השלוש עשרה : איזבל מאנגולם, אליונור מפרובנס, אליונור מקסטיליה  2011 מנשה סופיה שחר שולמית
עמור, ניסים   קדושה, פוליטיקה ומגדר בספרד ופורטוגל במאה השש עשרה : המקרה של מאריה דה לה ויסיטאסיון  2011 מגד עמוס
Blumenfeld, Tanya Rivka   German occupation policies in the regions of Southern Russia and the spectrum of response of the local population (June 1942- February 1943)  2012 Michman Dan Arad Yitzhak
מרנין-דיסטלפלד, שחר   ייצוגי האישה העברייה במרחב הביתי : ניתוח ספרי הדרכה, עיתוני נשים ופרסומות למוצרי בית ביישוב העברי המנדטורי  2012 ברנשטין דבורה שפיר-מקוב חיה
רון, נתן אראסמוס על האיסלאם והתורכים : שלום, מלחמה ותפיסת האחר במחשבתו של אראסמוס  2013 ציגלר יוסף שלו צור
Hadass, Ofer   Richard Napier, "Renowned physician both of body and soul" : astrological medicine, theology and magic in early Stuart England  2014 Kassell Lauren Shalev Zur Ziegler Joseph
נדיב, דורון ההתמודדות של הנהגת הקיבוץ הארצי, הנהגת הקיבוץ המאוחד וההנהגות המקומיות בקיבוצים עם גילויי ההשמאלה, 1948-1956  2017 חלמיש אביבה גוטוין דניאל
נויגבור, ניר   תוכנית ג'ונסטון 1952-1961 : ארה"ב, ישראל ובעיית המים בעמק הירדן  2017 לוי זק סובל מיכל
עייש, דויד   עת להידרדר ועת ליפול : תפיסת מושג ההידרדרות של אימפריות בקרב הנאורות האנגלו-צרפתית במאה השמונה-עשרה  2017 צ'יזיק חנוך
קלין, אבי   השגת הדומיננטיות של זרם הפציפיזם הסוציאליסטי במחנה השלום בבריטניה בשנים 1890-1924  2018 שפיר-מקוב חיה
Shulman, Zeev   From Vision to Reality : Jefferson, Hamilton, and the Economic Development of the United States  2019 Shalev Eran Bental Benjamin

תיזות מ"א
סטודנט/ית כותר שנה מנחה
Klevanskis Candido, Juliano   Ethnohistorical sources and the Tupi-Guarani peoples of Brazil during the colonial period  2010 Megged Amos
פררו, שי   הפוליטיקה של האלה : הפמיניזם הרדיקלי 2010 הלוי שרון מגד עמוס
דוידזון, מיכל כיבוש הזנאנה - הומאניזם או אימפריאליזם?  2010 שפיר-מקוב חיה
רוכל, עידן   מדיניות ארה"ב כלפי מדינת ישראל בנושא הסכסוך הערבי-ישראלי על מי נהר הירדן בשנים 1953-1964  2010 לוי זק שלו ערן
עייש, דויד   בין זכויות אדם לצדק פוליטי : הויכוח על המהפכה הצרפתית באנגליה : תפיסת החברה והשלטון בשמאל הרדיקלי על פי תומאס פיין וויליאם גודווין  2011 צ'יזיק חנוך
פריצקר, אסתר   התחייה הדתית באומנות אנגליה הוויקטוריאנית  2011 שפיר-מקוב חיה
רונן, שחר   מהפך אלוהי : עיצובן מחדש של האלות ונוס, פורטונה, ומא-בלונה בידי סולא בהתאם לצרכיו התעמולתיים  2011 אמתי אורי
לם, פנחס   בין איד[י]אולוגיה, זהות ואילוצים אינדיבידואלים : ברזילאים גרמנים "חוזרים למולדת" - 1949-1933  2012 זילבר מרקוס ריין רענן
מאיר, אייל   אלכסנדר הגדול במשחקים האולימפיים על פי האלכסנדר-רומאנס היווני  2013 אמתי אורי
שולמן, זאב   אשראי, כסף והחוב הלאומי בשנותיה הראשונות של הרפובלקיה האמריקאית - הערכה מחדש  2013 בנטל בנימין שלו ערן
פורשיאן, זוהר   מכסיקו בין גילוי לכיבוש : תרבויות החוף של מפרץ קאמפצ'ה (‏Campeche‏) כגשר בין-תרבותי בעת מסעו של חואן דה גריחאלבה (‏Juan de Grijalva‏) : בחינה מחודשת של האימפריאליזם האצטקי בטוטונאקאפאן (‏Totonacapan‏)  2013 מגד עמוס
בלום, ליאור   מלב היבשת אל שולי הזיכרון ההיסטורי : ה-‏Golden trade‏ של ריצ'רד ג'ובסון והשפעתו על הידע הגיאוגרפי והאתנוגרפי אודות מערב אפריקה באנגליה של המאות ה-17 וה-18  2013 שלו צור
טבקין, יבגני   Gesta dei per Mongolos? : הברית עם "בני השטן" בין נסיכי רוס' הצפון-מזרחית לאורדת הזהב במהלך המאה השלוש-עשרה  2014 מנשה סופיה
רפופורט, עמית   השפעת מלחמת העצמאות בארץ ישראל על קהילת יהודי ארצות הברית  2014 כוכבי אריה יוסף
קינברג, תמר   טרזינשטט -גטו לזקנים : כיצד השפיע היעד הנוסף שנקבע לגטו טרזינשטט כ"גטו לזקנים" על אופיו של הגטו ועל החיים בו  2014 בנדר שרה
שור, עופר   לעבוד כרצוני : מורות צפוניות בדרום האמריקני, 1861-1877  2014 שלו ערן
Pearlman, Zlil   And Moses wrote : The centrality of the book of Moses to the understanding of the rise of the church of Jesus Christ of Latter-Day Saints and its separation from Protestant Christianity (1805-1880)  2015 Shalev Eran
גפן, נדב   יחסי מטפלים צפונים - מטופלים דרומים בבתי חולים בשליטת הצפון במלחמת האזרחים האמריקאית  2015 שלו ערן
גרשוני, אבנר   עיניים להם ולא יראו : "תפקידו של משרד המלחמה הבריטי בין מאי 1937 לינואר 1940 ואחריותו לכישלון ההיערכות למלחמה"  2015 שפיר-מקוב חיה
זלץ מלחי, אלון   האפיפיור פאולוס ה- VI [1963-1978] והכנסייה הקאתולית  2016 קופסקי אריה
איבקר, רחלי   נשים יהודיות במשפחות יחידניות בתקופת ההגירה ההמונית לארצות הברית 1900-1920  2016 שפיר-מקוב חיה
Porras, Jose Maria Andres   Deviance, social cohesion, and the centralizing power of the state in Florence analysed through the lens of political exclusion, c. 1239-1315  2017 Ziegler Joseph
בן חורין, תומר   יצירת התאגיד IBM ושילובו בתהליך היווצרות החברה התאגידית: 1884-1924  2017 קוק אלי
כהן, ארנון   שלוש פנים לזרתוסטרה העברי : מבט היסטורי על מתרגמים, תרגומים וקוראים על פי התרגומים לעברית של "כה אמר זרתוסטרה" מאת ניטשה  2017 דובנוב אריה
Briskin, Michael   Konstantin Fedin : a writer's metamorphosis during the Soviet era (1918-1977)  2018 Ihrig Stefan Papernyi Vladimir Matveevich
ברנדויין, בצלאל אהליאב   גלגולה של טבילת התשובה : בחינת הזיקה בין חטא, טומאה ותשובה דרך הטבילות הבתר מקראיות  2018 בן אליהו אייל בן שלמה
קרז'נר, סרגיי   מסע אל המזרח : השפעת גורמים כלכליים על הקולוניאליזם הרוסי באמריקה הצפונית  2018 שלו ערן
אפנצלר ירדני, אורי   מפנקסו של שמרן מהפכני : הגותו המוקדמת של ד"ר אב"א אחימאיר 1921-1928  2018 דובנוב אריה
Krischer, Ofri   Between London and Palestine : Norman De-Mattos Bentwich (1883-1971) and the Question of Dual-Identities in Mandatory Palestine  2019 Dubnov Arie