הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - תואר שני במדעי הדתות

top

הלימודים לתואר שני - תואר שני במדעי הדתות

ראש התוכנית: ד"ר משה בלידשטיין
מטרת התוכנית

מטרת התוכנית היא להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של תופעות ומסורות דתיות על ידי לימודים השוואתיים ואפשרות להתמחות בכל אחת מהדתות המונותיאיסטיות (יהדות, נצרות, אסלאם) וכן בדתות מזרחיות ופגאניות. התוכנית חושפת מגוון רחב של מערכות דתיות בעבר ובהווה, ואת עולמן החברתי, הרוחני, הריטואלי והחוויתי. התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון המבקשים להעשיר את השכלתם ולהתמחות בתחום הדת, שלא איבד מחשיבותו וחיוניותו עם חילופי התקופות.

מבנה הלימודים

לימודי התכנית יתקיימו בשני מסלולים:

מסלול א' - עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) – סה"כ 36 שש"ס*

מסלול ב' – כולל עמידה בבחינת גמר – סה"כ 36 שש"ס

* סטודנטים במסלול א' שאינם שולטים בשפת המקור הקשורה למחקרם (יוונית, לטינית וכו') ברמת מכינה, ידרשו ללמוד אותה כתלמידים במעמד על תנאי בשנה א', ולהשיג ציון של 80 לפחות כתנאי מעבר לשנה ב'. בנוסף מחויבים הסטודנטים בלימודי שפה זרה מודרנית בהתאם לתחום ההתמחות (עדיף צרפתית או גרמנית) ברמת מתקדמים בהיקף של 8 שש"ס.

תכנית הלימודים*

א. שני קורסי ליבה בהיקף 8 שש"ס:

 • קורס חובה (4 שש"ס):
 • מדע הדתות: היבטים היסטוריים
 • קורס אחד מתוך הקורסים הבאים (4 שש"ס):
 • פסיכולוגיה של הדת
 • מבוא לפילוסופיה של הדת
 • סוגיות בפילוסופיה של הדת
 • טבע האלוהות

ב. קורסי ליבה מתוך כלל לימודי הבחירה בתחום התמחות בהיקף 20-12 שש"ס (בהתאם לחוג הלימודים אליו רשום התלמיד ובהתאם למסלול הלימודים) עפ"י הנושאים הבאים:

 • דתות המזרח הקרוב הקדום (החוג למקרא)
 • דתות העולם היווני-רומי (החוג להיסטוריה כללית)
 • נצרות (החוג להיסטוריה כללית)
 • דתות הודו וסין (החוג ללימודי אסיה *)
 • דתות פרה-קולומביאניות (החוג להיסטוריה כללית)
 • יהדות (החוג לתולדות ישראל)
 • אסלאם (החוג להיסטוריה של המזה"ת)

* תכנית הלימודים לתואר שני של החוג ללימודי אסיה נמצאת בתהליכי הכנה.

ג. קורסי בחירה מהפקולטה למדעי הרוח או מדעי החברה בהיקף 4 – 12 שש"ס (בהתאם למסלול הלימודים)
* תוכנית הלימודים עוד עשויה להשתנות.

משך הלימודים

סיום חובות לתואר ב- 4 סמסטרים (שנתיים), במסלול א' שנה נוספת לכתיבת התיזה ובמסלול ב' בחינת גמר בתום השנתיים

תנאי הקבלה

 1. תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בהתאם לתנאי הקבלה של החוג.
 2. מועמדים אשר יידרשו להשלים קורסים ינותבו ללימודי השלמה בהיקף אשר ייקבע ע"י יועצי התכנית וועדת המ"א, בהתאם ללימודים הקודמים של המועמד. יש להשיג ממוצע של 80 לפחות בקורסי ההשלמה על מנת להמשיך בלימודי התואר השני.
 3. תלמידים המתקבלים לתוכנית במסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה) ואינם שולטים בשפת המקורות (יוונית, לטינית, וכו') של תחום התמחותם ברמת מכינה, יידרשו ללמוד אותה כתלמידים במעמד על תנאי בשנה א', ולהשיג ציון של 80 לפחות כתנאי מעבר לשנה ב'.

בסיום התואר

הלימודים מעניקים תעודה לתואר שני, בחוג בו בחר הסטודנט ללמוד עם ספח התמחות בלימודי מדעי הדתות.