הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - תואר שני - תכנית מרוכזת בשנה

top

הלימודים לתואר שני - תכנית מרוכזת בשנה

תכנית מרוכזת בשנה

החוג להיסטוריה כללית מזמין את ציבור המורים להיסטוריה לשלב אתגר אינטלקטואלי וקידום מקצועי בתוכנית לתואר שני (M.A).
התכנית מיועדת למורים להיסטוריה בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים, המעוניינים להרחיב את השכלתם במקצוע, ונבנתה בהתאם לצרכי ההוראה בבתי הספר.
היקף התכנית – 36 שש"ס.

תנאי קבלה

לתכנית יתקבלו בעלי תואר ראשון באחד מחוגי ההיסטוריה שציונם הסופי בלימודי התואר הראשון בכל אחד מחוגי הלימוד הוא 76 לפחות.
בוגרי תואר ראשון בתחומי דעת אחרים יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת וועדת המ"א החוגית.
סטודנט שישלים את מכסת לימודיו ויעמוד בכל דרישות הקורסים ובבחינת הגמר, יהיה זכאי לתואר מוסמך האוניברסיטה במדעי הרוח בחוג להיסטוריה כללית.

הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע (יום שלישי) במשך שלושה סמסטרים (כולל סמסטר קיץ)

מבנה התכנית*

סמסטר א

היקף

סמסטר ב

היקף

סמסטר קיץ

היקף

סמינר התמחות א

2 שש"ס

סמינר התמחות א

2 שש"ס

שיעור בחירה

4 שש"ס

סמינר התמחות ב

2 שש"ס

סמינר התמחות ב

2 שש"ס

תולדות-ישראל

קריאה מודרכת

2 שש"ס

מתודולוגי

2 שש"ס

שיעור בחירה

4 שש"ס

מתודולוגי

2 שש"ס

קריאה מודרכת

2 שש"ס

היסטוריוגרפי

2 שש"ס

שיעור בחירה

2 שש"ס

שיעור בחירה

4 שש"ס

בחירה

2 שש"ס

שיעור בחירה

2 שש"ס

סה"כ

12 שש"ס

12 שש"ס

12 שש"ס

*ייתכנו שינויים