הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - הלימודים לתואר שני

top

הלימודים לתואר שני (M.A)

 

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים לתואר השני היא להעמיק את ההשכלה ההיסטורית של התלמידים ולהקנות להם את הכלים הדרושים לעיסוק במחקר היסטורי.
לשם כך מתמחים התלמידים בתקופה אחת (העת העתיקה, ימי הביניים, העת החדשה או העת החדישה), או בנושא מסויים שאינו מוגבל לתקופה מסויימת ומשתתפים בלימודים אינטגרטיביים, המשותפים לכל התקופות.

תנאי קבלה

  1. למסלול א' רשאים להתקבל בוגרי תואר ראשון באחד מחוגי ההיסטוריה שציונם בו הוא 80 לפחות, ושהשיגו ציון של 76 לפחות בחוג השני.
  2. למסלול אישי רשאים להתקבל בוגרי תואר ראשון באחד מחוגי ההיסטוריה שציונם הסופי בלימודי התואר הראשון בשני החוגים הוא 80 לפחות.
  3. למסלול ב' רשאים להתקבל בוגרי תואר ראשון באחד מחוגי ההיסטוריה שציונם הסופי בלימודי התואר הראשון בכל אחד מחוגי הלימוד הוא 76 לפחות.
  4. בוגרי חוגים אחרים יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת וועדת המ.א החוגית.
  5. בחינת ידע בעברית - מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה במהלך לימודיו כתנאי לזכאותו לתואר.

מבנה הלימודים

הלימודים מתנהלים באחד מארבעה מסלולים:
  1. מסלול א' - עם עבודת גמר (תיזה).
  2. מסלול ב' - ללא עבודת גמר. מסלול זה כולל בחינת גמר.
  3. מסלול אישי - עם עבודת גמר (תיזה).
  4. מסלול מואץ - עם עבודת גמר (תיזה)
 

משך הלימודים

משך הלימודים במסלול א' הוא 3 שנים.
משך הלימודים במסלול ב' הוא שנתיים.