הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - מסלול דו חוגי

top

הלימודים לתואר ראשון - מסלול דו חוגי

 

הלימודים בחוג מקיפים ארבע תקופות - העת העתיקה (העולם הקלאסי), ימי הביניים, העת החדשה והעת החדישה. בשנה א' מורכבת מערכת הלימודים משיעורים למתחילים (הרצאות פרונטליות), שיעורים מתקדמים וסדנא למיומנויות מחקר.
בשנה ב' מורכבת מערכת הלימודים משעורים מתקדמים ושפה זרה.
בשנה ג' נלמדים סמינריונים אותם יבחרו התלמידים בהתמחות עפ"י עיקרון תקופתי, אזורי או נושאי וכן שיעור היסטוריוגרפי.

 

תנאי הקבלה

הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה, ברמה הנדרשת ע"י החוג.

תלמידים שהתחילו ללמוד לפני שנת תשע"ג - חלק מהפרטים שונים מהאמור כאן, אנא שימו לב לפרטים בתחתית הדף.

שנה א'

4 שיעורי מבוא, אחד בכל תקופה (2 שש״ס 2 נ״ז כל אחד)
2 שיעורים מתקדמים (4 שש״ס 4 נ״ז כל אחד)
קורס מבוא להיסטוריה עולמית (4 שש״ס 4 נ״ז)
קורס אוריינות מתוקשב (2 שש״ס 2 נ״ז) 
סה"כ שנה א' = 22 נ"ז

שנה ב׳

4 שיעורים מתקדמים (4 שש״ס 4 נ״ז כל אחד)
שפה זרה - כל תלמידי החוג ילמדו בשנה השנייה ללימודיהם לטינית או שפה אחרת שאינה שפת־אמם ברמת מתחילים (סמסטר א׳+ב׳ בהיקף של 4 נ״ז). לא נכללות השפות ערבית, סינית, יפנית והודית. ניתן להשלים חובה זו בשנה א׳.
סה"כ שנה ב' = 20 נ"ז

שנה ג׳

2 סמינרים בשתי תקופות שיבחרו על־פי תחומי העניין של התלמיד (4 שש״ס 6 נ״ז כל אחד)
קורס בחירה מ״דרך הרוח״ (6 שש״ס 6 נ״ז)

סה"כ שנה ג' = 16 נ"ז

שימו לב, חלוקת הקורסים המופיעה כאן הינה בגדר המלצה.
*ניתן להעביר שיעור מבוא משנה א' לשנה ב' באישור החוג.
*ניתן להעביר שיעור מתקדם משנה א' לשנה ב' או משנה ב' לשנה ג'.
*קורס האוריינות והיסטוריה עולמית ושפה זרה חייב להתקיים בשנה א'. במקרים מיוחדים ובאישור ראש החוג, ניתן יהיה להעבירם לשנה ב'.
*סמינריונים נלמדים במסגרת שנה ג' בלבד.
*שיעור בחירה מקורסי "דרך הרוח" בהיקף 6 נ"ז יבחר על ידכם וילמד בשנה בה תבחרו.

*השלמת הנ"ז ל 60 בדו-חוגי ול 120 בחד-חוגי במסגרת חובות השמיעה מאשכולות ההעשרה ותכנית 48/12 לבחירה.

לתלמידים שהתחילו לימודיהם לפני שנת תשע"ג

  1. קורס חובה: היסטוריה עולמית (4 שש"ס 4 נ"ז). ניתן ללמוד בכל שנה משנות התואר. תלמידי שנה א' ו-ב' בתשע"ג חייבים ללמוד אותו ואילו תלמידי שנה ג' בתשע"ג יוכלו לבחור בו (במקום פ"ס או תרגיל שחסרים להם בלבד).
  2. קורס חובה מתוקשב: אוריינות מחשב (2 נ"ז) שיהווה בעצם קורס משלים לסדנא למיומנויות מחקריות. מיועד לתלמידי שנה א' בתשע"ג בלבד.
  3. תלמידי שנה ב' בתשע"ג – התכנית המתוארת כאן רלבנטית לכם אם לא למדתם פרוסמינרים. התרגילים נחשבים כשיעורים מתקדמים (כל תרגיל שלמדתם בשנה א' נחשב לשיעור מתקדם בתקופתו). לתכנית הלימודים נוסף שיעור היסטוריה עולמית אותו אתם צריכים ללמוד בתשע"ג או בתשע"ד, לבחירתכם ונוחיותכם.

תלמידי שנה ג' בתשע"ג שלא סיימו שלושה פרוסמינרים יבחרו בשיעורים מתקדמים במקום פרוסמינרים שטרם השלימו. שימו לב, אם השתתפתם בפרוסמינר בתקופה מסוימת לא תוכלו לקחת שיעור מתקדם באותה תקופה.

השלמת נ"ז בהיקף של 2 יחידות לתלמידי שנה ג' בתשע"ג בעקבות המעבר מפרוסמינרים לשיעורים מתקדמים, תתבצע בבחירת קורס מקורסי "דרך הרוח" בהיקף 2 נ"ז.