הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - המסלול המואץ לתואר שני

top

הלימודים לתואר ראשון - המסלול המואץ לתואר שני

 

החוג מציע לתלמידים מצטיינים לסיים תוך ארבע שנים (8 סמסטרים) את התואר השני.
המסלול מאפשר קבלת תואר "בוגר" עם השלמת מכסת לימודי הב"א תוך כדי הלימודים לתואר שני.

ככלל מחוייבים הלומדים במסלול בכל מכסת הלימודים של תואר ראשון (60 נקודות) בחוג ושל תואר שני (32 שש"ס). 

בשנה א' ילמדו לפי תכנית הב"א הרגילה;

בשנה ב' ילמדו את תכנית הב"א וכן סמינר אחד שנה ג',

בשנה ג' ילמדו לימודי ב"א (סמינר ב"א וכן שיעור היסטוריוגרפי) ואת חלקה הראשון של תכנית המ"א: סמינריון התמחות, סמינר מתודולוגי, ק"מ ושיעורי בחירה;

בשנה ד' ילמדו 2 סמינריוני התמחות, סמינר מתודולוגי, קריאה מודרכת ואת יתרת קורסי הבחירה עד להיקף של 32 שש"ס. כמו כן בתחילת שנה ד' יגישו תלמידי מסלול זה את הצעת המחקר שלהם לוועדת המ"א החוגית.

תנאי קבלה
יתקבלו לתכנית תלמידים שסיימו בציון 85 לפחות את לימודי שנה א' בחוג וראיון שיתקיים על-ידי ועדת מ"א חוגית במשך הקיץ שבין שנה ב' ל-ג'; מעמד תלמיד מ"א מן המניין יושג רק על-ידי השלמת כל החובות לתואר ראשון.