הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - ד"ר אנה גוטגרץ

top

 

m

תחומי מחקר: ערים ועירוניות בימי הביניים, מסעות הצלב והלבנט הפרנקי, הים התיכון בימי הביניים, סביבה, נוף ואקלים בימי הביניים, צליינות, ירושלים הפרנקית

מיקום:  בניין אשכול קומה 13,

דוא"לagutgarts@univ.haifa.ac.il

 

 

 

 

הוראה בתשפ"ג

ערים היסטוריות
ב"א, קורס מתקדם (סמסטר א')

מבוא לימי הביניים
ב"א, קורס מבוא (סמסטר א')

היסטוריה, אקלים וסביבה
מ"א, קורס מתודולוגי (סמסטר ב')

מסעי הצלב – דת, תרבות וחברה באירופה ואגן הים התיכון במאות ה-12 וה-13.
ב"א, קורס מתקדם (סמסטר ב')

 

אני היסטוריונית של ימי הביניים ומתמקדת בחקר מסעי הצלב וההתיישבות הפרנקית בלבנט, והיסטוריה של ערים במאות ה-11-13. עבודתי עוסקת בקשרי הגומלין שבין מבנים כלכליים, חברתיים ומוסדיים לבין מרחב ומרקם עירוני, במטרה להבין תהליכי שקיעה וצמיחה של ערים בתקופה המאופיינת בשינויים מרחיקי לכת בסביבות העירוניות של ערי אירופה ואגן הים התיכון. התמורות שחלו בדפוסי העיור באותה תקופה היו קשורים גם לשינויי אקלים שהשפיעו על האזור, ואני בוחנת את האופן בו סביבות וחברות עירוניות הגיבו והתמודדו עם אתגרים אקלימיים וסביבתיים. כמו כן, בפרויקט הנוכחי שלי, אני עוסקת גם בזיקה שבין דפוסי עיור משתנים לבין האופן שבו מחברים ימי ביניימיים כותבים על ערים ומשתמשים בסמליות עירונית על מנת להבנות ולהדגיש זהויות מקומיות. בשנים האחרונות התמקדתי בעיקר במקרי הבוחן של ירושלים ורומא, תוך השוואתם למקרי בוחן אחרים בלבנט הפרנקי ובדרום איטליה הנורמנית. במסגרת עבודתי על ההתיישבות הפרנקית בלבנט, אני שותפה בפרויקט הרגסטה – מאגר מידע מקוון של תעודות שמקורן במזרח הלטיני.

 

פרסומים עיקריים

  • “The Earthly Landscape of the Heavenly City – A New Framework for the Examination of the Urban Development of Frankish Jerusalem”, Al-Masāq 28, no. 3 (2016): 265-81. https://doi.org/10.1080/09503110.2016.1243808
  • “Game of Thrones: Political Clashes and Urban Development in Frankish Jerusalem”, New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region 13 (2019): 177-86 [In Hebrewhttps://doi.org/10.1017/S0963926819000907">https://doi.org/10.1017/S0963926819000907
  • “Between Violent Outbreaks and Legal Disputes: the contested cityscape of Frankish Jerusalem seen through the prism of institutional and socio-economic conflicts”, Journal of Medieval History 47, no. 3 (2021). Special issue edited by Megan Cassidy-Welch and Beth Spacey. https://doi.org/10.1080/03044181.2021.1926664
  • “Reconsidering Royal Sovereignty in Frankish Jerusalem – A New Look on the Transformation of Jerusalem’s Cityscape in the First Half of the Twelfth Century” – proceedings volume of the 2015 workshop Picturing Royal Charisma in the Near East (3rd Millennium BCE to 1700 CE) [forthcoming].
  • With Allegra Fryxell and Oded Steinberg, “Lost in Time: Periodization and Temporality in Abnormal Times”, Global Intellectual History [forthcoming].