הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - פרופ' שטפן איריש

top

פרופ' שטפן איריש

Image

תחומי מחקר: היסטוריה מודרנית של גרמניה, אירופה, ותורכיה/האימפריה העות'מאנית; היסטוריה של מדיה ושיח; היסטוריה טראנס-לאומית. הוא עובד כעת על ספר על ההיסטוריה של יחסי גרמניה-תורכיה מבראשיתם ועד לימינו.

מיקום:  בניין אשכול קומה 13, חדר 1304

דוא"ל:  stefan.ihrig@googlemail.com

טלפון: 04-8248116. פנימי: 58116

אתר אישי

הוראה בתשפ"ג:

גרמניה הנאצית, 1933-1945

מ"א, קורס מתודולוגי (סמסטר א')

 

מלחמת העולם השנייה (באנגלית!)

תכנית מ"א ללימודי שואה, סמינר (סמסטר א')

פרסומים נבחרים:

Image

Stefan Ihrig, Atatürk in the Nazi Imagination (Belknap Press/Harvard University Press, 2014)

Image

Stefan Ihrig, The Armenian Genocide and the World (Jerusalem: Van Leer Institute, 2016) - special issue of the Journal of Levantine Studies.

Image

Stefan Ihrig, Justifying Genocide: Germany and the Armenians from Bismarck to Hitler (Harvard University Press, 2016)

Image

Stefan Ihrig, with Christian Weiß and Roberta Carnevale, Europa am Bosporus (er-)finden? (Peter Lang, 2005)

Image

Stefan Ihrig, Wer sind die Moldawier? Rumaenismus versus Moldowanismus in Historiographie und Schulbuechern der Republik Moldova, 1991-2006 (Ibiden, 2008)