הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - פרופ' שטפן איריש

top

פרופ' שטפן איריש

ihrig2016

תחומי מחקר: היסטוריה מודרנית של גרמניה, אירופה, ותורכיה/האימפריה העות'מאנית; היסטוריה של מדיה ושיח; היסטוריה טראנס-לאומית. הוא עובד כעת על ספר על ההיסטוריה של יחסי גרמניה-תורכיה מבראשיתם ועד לימינו.

מיקום:  בניין אשכול קומה 13, חדר 1304

דוא"לstefan.ihrig@googlemail.com

טלפון: 04-8248116. פנימי:8116

אתר אישי
 
הוראה בתשפ"ג

גרמניה הנאצית, 1933-1945
מ"א, קורס מתודולוגי (סמסטר א')

מלחמת העולם השנייה (באנגלית!)
תכנית מ"א ללימודי שואה, סמינר (סמסטר א')

 

פרסומים נבחרים
ihrig4

Stefan Ihrig, with Christian Weiß and Roberta Carnevale, Europa am Bosporus (er-)finden? (Peter Lang, 2005)

ihrig3

Stefan Ihrig, Wer sind die Moldawier? Rumaenismus versus Moldowanismus in Historiographie und Schulbuechern der Republik Moldova, 1991-2006 (Ibiden, 2008)

ihrig1

Stefan Ihrig, Atatürk in the Nazi Imagination (Belknap Press/Harvard University Press, 2014)

 jls Cover 5.2 2

Stefan Ihrig, The Armenian Genocide and the World (Jerusalem: Van Leer Institute, 2016) - special issue of the Journal of Levantine Studies.

ihrig2

Stefan Ihrig, Justifying Genocide: Germany and the Armenians from Bismarck to Hitler (Harvard University Press, 2016)