הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - ד"ר נירה פנסר

top

ד"ר נירה פנסר

 

npancer

תחומי מחקר: ימי הביניים המוקדמים; מושג הכבוד, נשים ומגדר; היסטוריה של הרגשות; נופי שמע וחוש השמיעה בימי הביניים המוקדמים.

מיקום: בניין אשכול, קומה 13, חדר 1310

דוא"לnira@research.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240036. פנימי: 2036

אתר אישי

 

 

הוראה תשפ"ג

אהבה, סקס ומגדר: פרקים בהיסטוריה של רגש האהבה במערב
ב"א, מתקדם על תקופתי (סמסטר א')

רגשות וחושים כאובייקטים היסטוריים
מ"א, קריאה מודרכת (סמסטר א')

היסטוריוגרפיה מודרנית ועכשווית
מ"א, קורס מתודולוגי (סמסטר א')

אחרי רומא: התהוותו של העולם המדיאבלי בגליה
ב"א, קורס מתקדם (סמסטר ב')

זהויות מגדריות ומיניות
ב"א + מ"א, סמינר (סמסטר ב')

 

אני מתמחה בשלהי העת העתיקה, ובייחוד בתקופה המרובינגית. מכיוון שאני נהנית למצוא זוויות חדשות וייחודיות על נושאים מוכרים, תחומי המחקר שלי נרחבים. לאחר שעבדתי על נזירות בימי הביניים המוקדמים, פיתחתי תחומים נוספים בהיסטוריה של נשים ומגדר ובהיסטוריה של הרגשות. לאחרונה, אני מתמקדת במחקר החושים, ומנסה להבין כיצד ההגיוגרפים המרובינגיים הפכו את עולם החושים של שלהי העת העתיקה לקדוש, ויצרו תפיסה חדשה של האלוהי.

 
פרסומים נבחרים
Pancer  Sans peur et sans vergogne, De l'honneur et des femmes aux premiers temps mérovingiens (Albin Michel, 2001).
Awarded by the French Academy, Prize Eugene Colas (History and Sociology), 2001.

"Le 'panoptisme' monastique. Structures de surveillance et de contrôle dans le cénobitisme occidental ancien (Ve-VIe siècles)", Revue de l'histoire des religions 216 (1999) p. 168-192
"L'honneur oblige». Esquisse d'une cartographie des conduites et des stratégies de l'honneur aux Ve et VIe siècles", Revue belge de philologie et d'histoire 74 (1996) p. 273-293
"Violence domestique ou conflits politiques? Le cas des Mérovingiennes", in La parenté déchirée: Les luttes intrafamiliales au Moyen Âge, ed. Aurell, Martin (Turnhout, 2010)
"Les hontes mérovingiennes : essai de méthodologie et cas de figure", Rives nord-méditerranéennes 31 (2008)
"Entre lapsus corporis et performance : fonctions des gestes somatiques dans l’expression des émotions dans la littérature altimédiévale", Médiévales 61, automne 2011, p. 39-53
"Enfermement monastique et privation d'autonomie dans les règles monastiques (Ve-VIe siècle)", Revue historique 583:3 (1992), pp. 3-18.
"De-gendering female violence: Merovingian female honour as an ‘exchange of violence", Early Medieval Europe 11:1 (2002), 1-18.
"'Crimes et châtiments' monastiques : aspects du système pénal cénobitique occidental (Ve et VIe siècles)", Le Moyen Âge 109 (2003) p. 261-276
"Au-delà du sexe et du genre: L'indifférenciation des sexes en milieu monastique (VIe-VIIe siècles)"
"La vengeance féminine revisitée: Le cas de Grégoire de Tours‏", in La vengeance: 400 - 1200, eds. Dominique Barthélemy, Bougard, François, Le Jan, Régine (Rome, 2006). 
"Le corps en émoi ou la corpographie des émotions dans les textes altimédiévaux", Francia 42 (2015), 329-348.
"Le silencement du monde Paysages sonores au haut Moyen Âge et nouvelle culture aurale", Annales. Histoire, Sciences Sociales 72:3 (2017), 659-699.

הוראה בעבר 

מלכים, אבירים ונזירים: צרפת המדיאבלית בשיאה (XI-XIII)
אהבה, תמיד אהבה: פרקים בתולדות האהבה במערב
ימי הביניים בסרטים:ייצוגים של ימי הביניים בקולנוע
נשים, גברים ומיניות בימי הביניים
הזרמים ההיסטוריוגרפיים במאות הXX- וה-XXI
תולדות האהבה בתרבות המערבית
בין שתי אמפריות : חברה, משטר ותרבות בתקפה המרוביגית
הכמיהה לאלוהים: תולדות הנזורה המערבית בימי הביניים
אימהות וילדים בתרבות המדיבלית
החושים בתרבות המדיאבלית
היסטוריה וקולנוע: המאבק על ההגמוניה
זרמים חדשים ההיסטוריוגרפיה העכשווית
רגשות ומחוות בחברה המדיאבלית