הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - ד"ר אורי אמיתי

top

ד"ר אורי אמיתי

Ory amytay
תחומי מחקר: מֻיתוס והיסטוריא, מפגשים בין-תרבותיים, אלכסנדר הגדול, דתות ים-תיכוניות עתיקות ועליית המונותאיז

 

מיקום: בניין אשכול, קומה 13, חדר 1308

דוא"לory.amitay@gmail.com

טלפון: 04-8249481. פנימי: 3481

אתר אישי

 

הוראה בתשפ"ג

הולדת תרבות המערב: מבוא לעת העתיקה
ב"א, מבוא (מתוקשב)

קמפוס רומא
ב"א, קורס מתקדם (שנתי)
ביה"ס להיסטוריה, ליבה באופקים
מרצים: אייל בן אליהו / אורי אמיתי

אוריינות אקדמית – כיתה תיכונית
קורס מתקדם (סמסטר א')

 

למדתי לתאר ראשון ושני בהיסטוריא כללית באונ׳ ת״א, אי-שם בשנות ה-90. נשאבתי לעת העתיקה, והמשכתי ללימודי דוקטורט ב-Graduate Group in Ancient History and Mediterranean Archaeology באוניברסיטת ברקלי. שם התחלתי היכרות מחקרית, שנראה שתמשך חיים שלמים, עם אלכסנדר הגדול. שם גם קראתי לראשונה דף גמרא. זמן קצר אחרי השלמת הדוקטורט התמזל מזלי, וזכיתי לתקן באוניברסיטת חיפה, כאן אני מלמד מאז. 

תחומי המחקר שלי יושבים (כמעט) תמיד על צומת: בין מיתוס והיסטוריא ובין תרבויות שונות. במילים אחרות, כמעט כל מחקר שלי עסק בשימושים במיתוסים במאורעות היסטוריים, שכללו מפגשים בין דמויות מהקשרים תרבותיים שונים. ספר על על מיתוסך, ואומר לך מי אתה. ספרי הראשון, From Alexander to Jesus, עסק בסערה המיתולוגית שחוללה דמותו ההיסטורית של אלכסנדר, באופנים בה השפיעה הסערה על תפיסות היסטוריות ומיתיות ביהדות התקופה, ועל ההשפעה של כל אלה בהיווצרות המיתולוגיא של ישוע מנצרת. 

בימים אלה שוקד על כתיבת ספר שני, שעוסק במגוון הסיפורים והעלילות על ביקורו של אלכסנדר הגדול בארץ, ומפגשיו עם תושביה היהודיים. הספר מנתח את הסיפורים השונים, האגדתיים כולם באופיים, ומנסה להתחקות על שורשיהם בזמן ובהקשר הספרותי. 

בקיץ 2020 התבשׂרתי בזכיה במענק מחקר של הקרן הלאומית למדע (ISF) למשך ארבע שנים, כדי להתחקות על שורשיו ועל חיבורו של רומאן אלכסנדר. 

פרסומים נבחרים
From Alexander to Jesus. Berkeley: University of California Press, 2010. amitay 

 

2006. “The Story of Gviha Ben-Psisa and Alexander the Great”, Journal for the Study of the Pseudepigrapha 16: 61-74.
2007. “Some Ioudaio-Lakonian Rabbis”, Scripta Classica Israelica 26: 131-134.
2007. “Shim‛on ha-Şadiq in his Historical Contexts”, Journal of Jewish Studies 58/2: 236-249.
2008. “Why Did Alexander the Great Besiege Tyre?”, Athenaeum 96: 91-102.
2010. “The Use and Abuse of the Argumentum E Silentio: the Case of Alexander in Jerusalem”, in Mor, Menahem, Friedrich Vinzenz Reiterer, and Waltraud Winkler. Samaritans: Past and Present : Current Studies. Berlin: De Gruyter. pp. 59-72.
2011. “Procopius of Caesarea and the Girgashite Diaspora”, Journal for the Study of the Pseudepigrapha 20: 257-276.
2011 (actually 2013). “Kleodemos Malchos and the Origins of Africa”, Mouseion 11: 191-219.
2012. “Alexander in Bavli Tamid: in Search of a Meaning”, in (eds.) Richard Stoneman, Kyle Erickson and Ian Netton, The Alexander Romance in Persia and the East. Groningen: Barkhuis. pp. 349-65.
2012. “The Wiki Affair: Teaching the Humanities in a Wiki Environment”, Gadish: Journal of Adult Education 13: 182-87 (Hebrew.)
2013. “The Correspondence in I Maccabees and the Possible Origins of the Judeo-Spartan Connection”. Scripta Classica Israelica 32: 79-105.
2014. “Josephus, Paulina and Fulvia: Hidden Agenda in Josephus, Antiquities 18.65-84”. The Ancient World 45: 101-121.
2014. “Vagantibus Graeciae Fabulis: The North African Wanderings of Antaios and Herakles”. Mediterranean Historical Review 29: 1-28.
2014. “Digital Approaches to the Study of Ancient Monotheism”, in (eds.) Claire Clivaz, Andrew Gregory and David Hamidović , Digital Humanities in Biblical Studies, Early Jewish and Christian Studies. Leiden: Brill. pp. 141-150.
2015. With Noah Kaye. “Kleopatra’s Dowry and the Historicity of AJ 12.154-55”, Historia 64.2: 131-155.
2017. “Alexander in Jerusalem: The Extra-Josephan Traditions”, in Spilsbury, Paul and Chris Seeman, Judean Antiquities 11 (Flavius Josephus: Translation and Commentary vol. 6A, ed. Steve Mason). Leiden: Brill. 128–147.
2017. “Dionysos in Jerusalem and the Historicity of 2Mac 6:7”, Harvard Theological Review, 110: 265–279.
2018. “Alexander and Caligula in the Jerusalem Temple: A Case of Conflated Traditions”, in (ed.)Nawotka, Krzysztof. The Historiography of Alexander the Great. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 177—186.
Forthcoming. “Alexander in Ancient Jewish Litearture”, in Stoneman, R. (ed.) Alexander the Great in World Culture. Cambridge: University Press.
Forthcoming. “The Strange Case of the Gospel According to Notovitch”, in Nissan, E. (ed.) Mutant Biographies: Hostile or Appropriative. Turnhout: Brepols.

Entries in Encyclopedias

2012. Bagnall, Roger S. et al.. The encyclopedia of ancient history. Malden, MA: Wiley-Blackwell:
Simon the Just (Jerusalem High-Priest)
Jason (Jerusalem High-Priest)
Alcimus (Jerusalem High-Priest)

Book Review

2014. “Siversev Alexei, M. 2011. Judaism and Imperial Ideology in Late Antiquity”, Journal of Jewish Studies 45.3