הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - פרופ' יוסי ציגלר

top

פרופ' יוסי ציגלר

 

Joseph Zieglerתחומי מחקר: אינטלקטואלית של ימי הביניים במרחב הלטיני; תולדות המדע והרפואה הקדם מודרניים עם דגש על המאות ה- 12 עד ה- 15; רפואה ודת בימי הביניים; פיזיונומיה קדם מודרנית כמדע וכפרקטיקה.

מיקום: בניין אשכול, קומה 12, חדר 1209
דוא"ל: zieglerj@research.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240673. פנימי: 2673
אתר אישי / קורות חיים

 

 

הוראה בתשפ"ג

תנועות מינות ומחאה עממית 1000-1400
ב"א, קורס מתקדם (סמסטר א')

אבירות קדם מודרנית
ב"א + מ"א סמינר (סמסטר א')

 
פרסומים נבחרים
 Ziegler  

Medicine and religion c. 1300: The Case of Arnau de Vilanova. Oxford: Clarendon Press, 1998.

 

On the Use of the "New Sciences" (Medicine, Alchemy, Astrology, and Physiognomy) for Religious Purposes c. 1300 (Berlin : Max-Planck Institute for the History of Science, 2005)

"Philosophers and Physicians on the Scientific Validity of Latin Physiognomy, 1200-1500", Early Science and Medicine 12 (2007), 285-312.
"The Biology of the Virtues in Medieval and Early Renaissance Theology and Physiognomy", in Im Korsett der Tugenden: Moral und Geschlecht im kulturhistorischen Kontext, ed. A. Bettels and M. Gadebusch Bondio (Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms, 2013), pp. 3-23.
"Bodies, Diseases, and the Preservation of Health as Foci of Inter-Religious Encounters in the Middle Ages", in Médecine et religion: Compétitions, collaborations, conflits (XII-XX siècles), ed. L. Berlivet et al. (Rome: École française de Rome, 2013), pp. 43-63.

ed. with Peter Billier, Religion and Medicine in the Middle Ages (York: York Medieval Press, 2001).