הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - ד"ר אלי קוק

top

ד"ר אלי קוק

 

Eli Cook

תחומי מחקר: היסטוריה אמריקאית מודרנית, היסטוריה של הקפיטליזם האמריקאי, עבדות, תרבות צריכה, היסטוריה כלכלית, ניוליברליזם, היסטוריה עסקית, מחשבה כלכלית.

מיקום: בניין אשכול, קומה 13, חדר 1305
דוא"ל: elicook@gmail.com
טלפון: 04-8240915. פנימי: 2915

אתר אישי

 

 

 

הוראה תשפ"ג

ארה״ב: משטר, כלכלה, תרבות וחברה
מ"א וב"א, סמינר רודרמן (סמסטר א')

שורשים היסטוריים של קפיטליזם דיגיטלי
מ"א, קורס מתודולוגי (סמסטר א')

ארצות הברית במאה ה20
ב"א, קורס מבוא (סמסטר ב')

אייטיז באמריקה
ב"א, קורס מתקדם (סמסטר ב')

 

 

ד״ר אלי קוק הוא מרצה בכיר בחוג להיסטוריה כללית וראש התוכנית ללימודי ארה״ב באוניברסיטת חיפה. היסטוריון של הקפיטליזם האמריקאי ומחשבה כלכלית המודרנית, קוק עשה את הדוקטורט שלו באוניברסיטת הרוורד. ספרו The Pricing of Progress, שראה אור בהוצאת Harvard University Press ב2017  מתחקה אחר עלייתם של מדדים כלכליים מודרנים ואיך אמריקאים החלו למדוד קדמה ורווחה חברתית בעיקר ביחידות של כסף. ב2018 הספר זכה בשני פרסים בינלאומיים מובילים עבור הספר הכי טוב בהיסטוריה של הרעיונות. קוק פרסם מאמרים רבים בשנים האחרונות על נושאים מגוונים כגון מקורותיה הרעיוניים של משבר אי השווין הפוקד כיום את ארה״ב,  ומה תפקידה של העבדות בעלייתה של הקפיטליזם הגלובלי. כיום הוא עובד על ספר חדש במימון מענק מחקר מהקרן ישראל למדע - אודות הרעיון של ״בחירה חופשית״ והחוויה של ילדים אמריקאים בזמן המהפכה הנאוליברלית בשנות ה80 וה90 של המאה ה20.

 

 

פרסומים נבחריםcook1

The Pricing of Progress: Economic Indicators and the Capitalization of American Life (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2017).

 

 

 

 

 

 

תחומי הוראה
קיצור תולדות הקפיטליזם
תולדות המחשבה הכלכלית
מבוא לארה״ב במאה ה20
תרבות הצריכה
 
תפקידים נוספים
חבר בועד הב״א
חבר ובועדת היגוי של האגודה להיסטוריה כלכלית
חבר בצוות מחקר אודות ״פוסטקפיטליזם״ במכון ון ליר