הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - פרופ' ערן שלו

top

פרופ' ערן שלו


eran shalev

תחומי מחקר: היסטוריה אמריקאית מגילוי העולם החדש עד מלחמת האזרחים; היסטוריה אינטלקטואלית

מיקום: בניין אשכול, קומה 13, חדר 1307
דוא"ל: eransha@research.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240036. פנימי: 52036

אתר אישי

 

 

 

 

 

 

הוראה תשפ"ג

מלחמת האזרחים האמריקאית

ב"א, קורס מתקדם (סמסטר א')

 

מוסיקה ומחאה בארצות הברית במאה ה 20

ב"א + מ"א, סמינר (סמסטר ב')

 

אני היסטוריון של רעיונות החוקר את האופנים בהם תפיסות היסטוריות עיצבו את והשפיעו על הדמיון הפוליטי. המחקר שלי מתמקד בתקופת המהפכה האמריקאית (1765-1787), הרפובליקה האמריקאית המוקדמת ותקופת מלחמת האזרחים האמריקאית (1787-1877), עידן בו ארצות הברית הצעירה נזקקה במיוחד למודלים היסטוריים על מנת לזכות בהכרה ובלגיטימציה לניסוי הרפובליקני והלאומי שלה. ספרי הראשון, Rome Reborn on Western Shores: Historical Imagination and the Creation of the American Republic מנתח את השפעתה של הרפובליקה הרומית על המהפכנים האמריקאים ועל האופן בו רומא העניקה לארצות הברית בעת הקמתה מודל על מנת להבין את התהליך ההיסטורי אותו הניעה המהפכה. בספרי השני, American Zion: The Old Testament as a Political Text from the Revolution to the Civil War אני חושף את התפקיד המרכזי של התנ״ך (״הברית הישנה״) בעיצוב הדמיון הפוליטי האמריקאי המוקדם ואת השפעתו האדירה על תפיסות הלאומיות האמריקאית. בימים אלו אני כותב ספר שכותרתו The Star Spangled Republic: Political Astronomy and the Rise of the American Constellation העוסק בהשפעתן של תפיסות קוסמיות ואסטרונומיות על הדמיון הפוליטי ובראשן הדימוי של המדינה האמריקאית ככוכב וברית הארצות כקבוצת כוכבים כפי שמופיעות על הדגל האמריקאי.

 

הוראה

הנושאים המרכזיים אותם אני מלמד הנם המהפכה האמריקאית, הרפובליקה האמריקאית המוקדמת ומלחמת האזרחים. בשנים האחרונות לימדתי קורס על מוזיקה אמריקאית פופולרית (בלוז, פולק, רוק׳נ׳רול ורוק) בארצות הברית במאה העשרים.
בשנת תשפ״א אלמד סמינר על מלחמת האזרחים האמריקאית, וסמינר מחקר לתלמידי מ.א.

 

ספרים

shalev1shalev2