faculty transparent

החוג להיסטוריה כללית

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

Select your language

סגל אקדמי בכיר

Image

היסטוריה מודרנית של גרמניה, אירופה, ותורכיה/האימפריה העות'מאנית; היסטוריה של מדיה ושיח; היסטוריה טראנס-לאומית

Image

מֻיתוס והיסטוריא, מפגשים בין-תרבותיים, אלכסנדר הגדול, דתות ים-תיכוניות עתיקות ועליית המונותאיזם

Image

אירופה בת זמננו, גרמניה לאחר מלחמת העולם השניה, המלחמה הקרה, היסטוריה של מגדר, תרבות הפופ, היסטוריה משתרגת, היסטוריה של בריאות הציבור, היסטוריה חברתית של הרפואה

Image

דתות האימפריה הרומית, נצרות מוקדמת, טומאה וטהרה, קרבנות, דמונים, שבועות ונדרים, ריטואלים בעת העתיקה

Image

ערים ועירוניות בימי הביניים, מסעות הצלב והלבנט הפרנקי, הים התיכון בימי הביניים, סביבה, נוף ואקלים בימי הביניים, צליינות, ירושלים הפרנקית

Image

ימי הביניים המוקדמים; מושג הכבוד, נשים ומגדר; היסטוריה של הרגשות; נופי שמע וחוש השמיעה בימי הביניים המוקדמים

Image

אינטלקטואלית של ימי הביניים במרחב הלטיני; תולדות המדע והרפואה הקדם מודרניים עם דגש על המאות ה- 12 עד ה- 15; רפואה ודת בימי הביניים; פיזיונומיה קדם מודרנית כמדע וכפרקטיקה

Image

היסטוריה אמריקאית מודרנית, היסטוריה של הקפיטליזם האמריקאי, עבדות, תרבות צריכה, היסטוריה כלכלית, ניוליברליזם, היסטוריה עסקית, מחשבה כלכלית

Image

היסטוריה אמריקאית מגילוי העולם החדש עד מלחמת האזרחים; היסטוריה אינטלקטואלית

Image

אירופה בעת החדשה המוקדמת; הים התיכון; היסטוריה תרבותית-אינטלקטואלית; דת; היסטוריה של מסעות וצליינות, גיאוגרפיה וכרטוגרפיה; הבראיזם ואוריינטליזם