הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - פרופ' חנוך צ'יזיק

top

פרופ' חנוך צ'יזיק

 

קורסים עיקריים שניתנו בעבר

אירופה בעת החדשה המוקדמת

מקיאוולי

ארסמוס

אבסלוטיזם בצרפת

החברה במשטר הישן

הנאורות

המהפכה הצרפתית

1848

הקומונה הפריזאית

גלובליזציה

 

 

פרסומים עיקריים

The Limits of Reform in the Enlightenment: Attitudes toward the Education of the Lower Classes in Eighteenth-Century France (Princeton University Press, 1981)

--------- (Princeton University Press, Legacy Edition, 2014)

L’Education élémentaire dans un contexte urbain sous l’Ancien Régime: Amiens au XVIIe et XVIIIe siècles (Amiens, Ansel, 1982)

The Production, Distribution and Readership of a Conservative Journal of the Early French Revolution: The Ami du Roi of the Abbé Royou, vol. 198 of the Memoirs of the American Philosophical Society (Philadelphia, 1992)

Historical Dictionary of the Enlightenment (Lanham, Md., Scarecrow, 2005)

The A to Z of the Enlightenment (Lanham, Md., Scarecrow, 2009)