הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - פרופ' אפרים 'פרדי' דוד

top

פרופ' אפרים 'פרדי' דוד

edavidתחומי המחקר

תולדות יוון הקלאסית, עם דגש מיוחד על ספרטה ועל הדמוקרטיה האתונאית  − בין היתר היסטוריה חברתית-כלכלית, שיטות ממשל, מהכפות ודפוסי חשיבה מדינית; מנטליות, ססיוטיקה של תקשורת ותעמולה פוליטית; הזיקה בין היסטוריה לספרות.

 

 

 

 

 

קורסים עיקריים שניתנו בעבר

יוון הקדומה והתהוות הפוליס

הדמוקרטיה האתונאית

ספרטה: חברה משטר מדיני והמיתוס הספרטני

מהפכות ביוון העתיקה

המשפחה ביוון הקלאסית

תעמולה פוליטית בעולם הקלאסי

הדמוקרטיה האתונאית והרפובליקה הרומית

משפט יווני ורומי

מוסדות הרפובלקיה הרומית

שקיעתה של הרפובליקה הרומית

סמינר מתודולוגי לדוקטורנטים מתקדמים בבית הספר להיסטוריה

 

פרסומים עיקריים

- Sparta between Empire and Revolution ( 404-243 B.C.), New York: Arno Press, 1981.

- Aristophanes and Athenian Society of the Early Fourth Century B.C., Leiden: Brill, 1984.

- Old Age in Sparta, Amsterdam: Hakkert, 1991. 

- Classical Democracy: Emergence, Principles and Pitfalls in Athens, Jerusalem: Magnes Press, 2003 (Hebrew) 

- 'The Pamphlet of Pausanias', La Parola del Passato 34 (1979), 94-116.

- 'Aristotle and Sparta', Ancient Society 13-14 (1982-83), 67-103.

 - 'Solon, Neutrality and Partisan Literature of Late Fifth-Century Athens', Museum  Helveticum 41 (1984), 129-138.

 - 'The Oligarchic Revolution at Rhodes, 391-89 B.C.', Classical Philology 79 (1984), 271-284.

- 'A Preliminary Stage of Cleisthenes' Reforms', Classical Antiquity 5 (1986), pp. 1-13.

- 'Laughter in Spartan Society', in A. Powell (ed.), Classical Sparta, London: Routledge, 1989, 1-25.

- 'Dress in Spartan Society', The Ancient World 19 (1989), 3-13.

- 'Sparta's Social Hair', Eranos 90 (1992), 11-21.

- 'Hunting in Spartan Society and Consciousness', Echos du Monde Classique/Classical Views 12 (1993), 393-413.

- ‘Sparta’s Kosmos of  Silence', in A. Powell and S. Hodkinson (eds.), Sparta: New Perspectives, London and Cardiff: Duckworth with the Classical Press of Wales, 1999, 117-146. 

- 'Suicide in Spartan Society', in T. Figueira (ed.), Spartan Society, London and Cardiff: Classical Press of Wales, 2004, 25-46.

- 'Myth and Historiography: Lykourgos', in G. Herman and  I. Shatzman (eds.), Greeks between East and West, Jerusalem: The Israeli Academy, 2007, 115-135.

- ‘Sparta and the Politics of Nudity', in A. Powell and S. Hodkinson  (eds), Sparta: The Body Politic, Swansea: Classical Press of Wales, 2010, 137-163.

- ‘An Oligarchic Democracy: Manipulation of Democratic Ideals by Athenian Oligarchs in 411 BC’, Eirene 50 (2014), 11-38.

- ‘Xenophon and the Myth of Lykourgos’, in A. Powell and N. Richer (eds.), Xenophon and Sparta, Swansea: Classical Press of Wales, 2020, 203-221.

 

קישורים לאתרים שונים

Wikipedia

Google Scholar

Academia.edu

 

לרשימת פרסומים מפורטת ראו קורות חיים