AMOS MEGGED

פרופ' עמוס מגד

תחומי מחקר: אתנו-היסטוריה של התרבויות הילידיות של אמריקה התיכונה ומקסיקו, ובפרט בתקופה הקולוניאלית המוקדמת והמאוחרת (מאות ה-16-18).

מיקום: בניין אשכול, קומה 13, חדר 1306 

דוא"לmegged@research.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249487. פנימי: 3487 

 

s200 ouzi.elyada

 

פרופ' עוזי אלידע

תחומי מחקר: היסטוריה של המהפיכה הצרפתית; התפתחות עיתונות ההמון האירופית מאות 18-20; התפתחות עיתונות ההמון הישראלית מאות 19-20; תולדות היסטוריוגרפיה הצרפתית במאה ה-20

מיקום: בניין רבין, קומה 8, חדר 8034 

דוא"ל: ouzi@com.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249599. פנימי:3599

 

 

kochavi0

פרופ' אריה כוכבי

תחומי מחקר: מלחה"ע ה-2; אירופה וארה"ב בין מלחה"ע ה-1 למלחמה הקרה; משפטי נירנברג; שבויים ופליטים אמריקאיים במלחה"ע ה-2; פליטים ועקורים באירופה אחרי מלחה"ע ה-2; יחסי המעצמות בשנות ה-30 וה-40

מיקום: בניין רבין, קומה 22, חדר 2209 

דוא"ל: akochavi@research.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240355. פנימי:2355

 

 

 

פרופ' אפרים דוד

תחומי מחקר: ספרטה: חברה, משטר, מנטאליות, תקשורת; הדמוקרטיה הקלאסית: מוסדות, אידאולוגיה, תרבות; משטרים פוליטיים בעולם הקלאסי; מהפכות ביוון הקלאסית; תעמולה ותקשורת ביוון הקלאסית

דוא"ל: edavid@research.haifa.ac.il

טלפון:

מיקום:

 

 

ד"ר מנחם לוז

תחומי מחקר: פילוסופיה עתיקה: אפלטון, אריסטו, פילוסופיה הלניסטית ונאו- פלטוניזם; תרבות קלאסית

דוא"ל: mluz@research.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240659

מיקום:

 

פרופ' סופיה מנשה

תחומי מחקר: משטר וחברה בימה"ב הקדומים; תולדות הכנסיה הקתולית בימה"ב; תולדות האפיפיורות; ראשית הנצרות; משברי המאה ה-14; נון-קונפורמיזם חברתי בימה"ב; תנועות מינות; מסעי הצלב; אידיאולוגיה ופוליטיקה, תולדות צרפת בימה"ב; היסטוריה קונסטיטוציונית של אנגליה

דוא"ל: smenache@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240907

מיקום:

 

 

פרופ' חיה שפייר-מקוב

תחומי מחקר: היסטוריה בריטית מאות 20-19: היסטוריה של העבודה, הפשע, נשים ומגדר; היסטוריה וספרות.

דוא"ל: shpayer@research.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240130

מיקום: בניין אשכול, חדר 1312

 

פרופ' חנוך צ'יזיק

תחומי מחקר: הגות פוליטית וחברתית בצרפת וסקוטלנד במאה ה-18; פרויקט נוכחי: הרעיון והפרקטיקה של הענקת חסד בצרפת של תקופת הנאורות.

דוא"ל: chisick@research.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240914

מיקום: מגדל אשכול, חדר 1301

 

ד"ר יגאל וגנר

תחומי מחקר: היסטוריה כלכלית