הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - סגל מנהלי

top

סגל מנהלי

Image

ראש החוג

ד"ר צור שלו
קומה 13 חדר 1302א' מגדל אשכול
דואר אלקטרוני: zshalev@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240036
פקס: 04-8249195

Image

מנהלנית החוג

גב' שירי ברנהרט
קומה 13 חדר 1302 מגדל אשכול
שעות קבלה:
ימים א' - ה', 10:00-12:00
טלפון: 04-8240907 פקס: 04-8249195
דואר אלקטרוני: dep-history@univ.haifa.ac.il

כתובת למשלוח דואר:

החוג להיסטוריה כללית
חדר 1302, קומה 13, מגדל אשכול
אוניברסיטת חיפה
שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה 3498838