הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - לזכר חברנו פרופ' גלעד מרגלית ז"ל

top