הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities

top

תפקיד:
סגל בכיר - אמריטוס
כתובת:
שעות קבלה: קומה : 16 חדר : 1605 - בניין אשכול
טלפון:
04-0000000
נייד:
פנימי:0000
תחומי מחקר:
תחומי עניין : היסטוריה כלכלית