הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - הזמנה למפגש בנושא בחירה כמושג סוציולוגי, היסטורי וכלכלי_12 בינואר 2023

top

Annas event 12.1.23 Headletter

 

הפורום למדעי הרוח הכלכליים מציג:

בחירה כמושג סוציולוגי, היסטורי וכלכלי

 

שיחה בין ד"ר דן קוטליאר (החוג לסוציולוגיה) וד"ר אלי קוק (החוג להיסטוריה כללית)

מנחה: ד"ר אנה גוטגרץ (החוג להיסטוריה כללית)

 

המפגש יתקיים ב - 12 בינואר 2023, בשעה 14:00

חדר 9221, קומה 9, בניין רבין

אוניברסיטת חיפה

 

מושג הבחירה ומשמעותן של בחירות אנידיווידואליות וקיבוציות בחברה תופסים מקום מרכזי הן בשיח הסוציולוגי והן בשיח הכלכלי. שיח זה חושף כיצד בחירות שנתפסו בעבר כאישיות עשויות להיות תולדה של כוחות שוק, הבניות חברתיות, ולאחרונה גם טכנולוגיות מתקדמות.
השיחה תפגיש בין שני חוקרים שעסקו בהיבטים שונים של בחירה במסגרת דיסציפלינות שונות ותנסה לאתגר את הגבולות ביניהן. נשאל גם כיצד סוציולוגים, היסטוריונים וכלכלנים דנים במושג הבחירה בכיתת הלימוד, וכיצד אפשר לעודד את השיח האינטרדיסציפלינרי דרך העיסוק במושג הבחירה.