הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - מאמר חדש של ד"ר אנה גוטגרץ

top

מאמר חדש של ד"ר אנה גוטגרץ

מוקדש לזכרו של פרופ' רוני אלנבלום, שותף לכתיבת המאמר, חבר ומנחה אהוב

 

Anna Publication with Ronni 1.9.22 Pic

ברכות לחברת החוג, ד"ר אנה גוטגרץ, על פרסום המאמר "History and Archeology of Urban Decline: Rome during the Medieval Climate Anomaly" אשר נכתב עם פרופ' רוני אלנבלום ז"ל ופורסם בכתב העת Journal of Urban History.

מאמר זה מציע גישה חדשה לניתוח השפעתם של שינויי אקלים על סביבות עירוניות בתקופה של האנומליה הימי ביניימית (מאות 11-13). אנו מתמקדים בגבעת הצ’ליו ברומא, אזור שנהנה עד לאותה עת מאספקת מים סדירה באמצעות אקוודוקטים, שנפסקה בראשית המאה ה-11. אנו סבורים כי הפסקת אספקת המים לאזור זה הובילה להידרדרותו, ונבעה מהשלכות משבר האקלים שפקד באותה עת את מזרח אגן הים התיכון. השלכותיו ההרסניות של המשבר על מרכז-דרום איטליה וסיציליה מתועדות במגוון טקסטים, המאששים את הסברה כי אזורים אלה, על אף שהיו בשולי המרחב המזרח ים-תיכוני, ספגו בכל זאת את אדוות המשבר. אולם דווקא בשל מיקומה של רומא במרחק רב יחסית מ’עין הסערה’, השפעותיו של המשבר על המרחב העירוני לא היו אחידות. בעוד היישוב על גבעת הצ’ליו הידלדל, אזורים אחרים בעיר, בעיקר סביב עיקול נהר הטיבר, הפכו לצפופים יותר, בשל התלות הגוברת במי הנהר. באמצעות מקרה הבוחן של רומא אנו מציעים מסגרת חדשה לדיון בהשפעות שינויי אקלים על מרחבים עירוניים ימי ביניימיים.

מאמר זה נכתב יחד עם פרופ’ רוני אלנבלום ז”ל, שנפטר במפתיע לפני השלמתו, ומוקדש בגעגועים לזכרו.