הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - קול קורא - הכנס השנתי ה-11 של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית

top

 

הכנס השנתי ה-11 של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית

 

29 בדצמבר 2022, ה' טבת תשפ"ג

אוניברסיטת חיפה

 

קול קורא

 

האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית תקיים את הכנס השנתי העשירי ביום חמישי, 29.12.22, באוניברסיטת חיפה. בכנס תוצגנה עבודות בהיסטוריה כלכלית ועסקית, מקומית וגלובלית, בכל התקופות.

 

חוקרים וחוקרות מכל תחום ידע מישראל או מחו"ל, המעוניינים להציג את מחקרם בכנס, מוזמנים לשלוח תקציר (500 עד 1000 מילים, בעברית או באנגלית) של עבודות שטרם פורסמו וטרם התקבלו לפרסום, או את העבודה עצמה, לא יאוחר מ-31.8.22, לכתובת  israel.eha@gmail.com . תשובות תימסרנה למציעים עד 25.9.22.

 

תינתן עדיפות למציעים שלא הציגו בכנס השנתי הקודם.

 

ההרצאות תתקיימנה בעברית או באנגלית.

 

חברי הועדה האקדמית של הכנס הם:

- פרופ' ישי יפה, מנהל עסקים, האוניברסיטה העברית (יו"ר)

- ד"ר אלי קוק, היסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה (מארגן מקומי)

- ד"ר ענת רוזנברג, משפטים, אוניברסיטת רייכמן

- ד"ר רונן מנדלקרן, מדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב

- ד"ר שמואל סן, כלכלה, האוניברסיטה העברית

 

קול קורא זה זמין כאן.

 

אתר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית: http://eha-israel.org