הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - ברכות לפרופ' ערן שלו וד"ר זאב שולמן לרגל הוצאת ספרם, העיר על הגבעה

top

ERAN SHALEV COVER