הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities

top eng

Dr. Ory Amitay
Position:
Senior Academic Staff
Address:
שעות קבלה: קומה : 13 חדר : 1301 - בניין אשכול
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
04-8249481
Mobile:
Internal: 3481
Research fields:

Myth and history, intercultural exhchanges, Alexander the Great, ancient Mediterranean and the rise of Monotheism
Website: http://amitay.haifa.ac.il/index.php

Program of Study

B.A. Studies 
M.A. Studies
New Programmes

Academic Events 
Scholarships