הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - ד"ר צור שלו
top
ד
תפקיד:
סגל בכיר
כתובת:
שעות קבלה: קומה : 13 חדר : 1309 - בניין אשכול
דואל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון:
04-8240919
נייד:
פנימי:2919
תחומי מחקר:
אירופה בראשית העת החדשה ; היסטוריה תרבותית אינטלקטואלית ; דת ; היסטוריה של מסעות, גיאוגרפיה וכרטוגרפיה ; הבראיזם ואוריינטליזם ; הים התיכון