הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - שינויי חדרים
top

שינויי חדרים

הודעה על שינוי חדר

שלום לכולם,
הקורס "סוגיות בחקר המהפכה הצרפתית" עם ד"ר עוזי אלידע, בימי ג' 10-14 יתקיים בחדר מספר 8086 – חדר סמינרים בבניין רבין.
בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה,
מזכירות החוג

הודעה על שינוי חדר

שלום לכולם,
הקורס "המהפכות של המאה ה – 12" עם פרופ' ציגלר עבר באופן קבוע בימי רביעי לבניין ראשי, חדר 619.
בברכה
מזכירות החוג

 

הודעה על שינויי חדרים 26.8.13

שלום רב לכולם,

ברצוני להודיעכם על שינויים בחדרי הלימוד בתאריך 26/8/13 - ביום שני במהלך החופשה המרוכזת של עובדי האוניברסיטה:

הקורס על מלחמה, זהות וזכרון, עם ד"ר עדו זלקוביץ , בין השעות 8-12 – עובר לחדר מספר 202 בבית הסטודנט

הקורס עולם חדש: אירופה אחרי 1945, עם ד"ר אנת פלוצקר, בין השעות 12-16 – עובר לחדר 5015 בבניין רבין

הקורס מפרל הרבור למפרץ טוקיו, עם ד"ר טל טובי, בין השעות 16-20 – עובר לחדר 6004 בבניין רבין

השינויים נובעים מביצוע עבודות תיקונים ותחזוקה בבניין הראשי.