הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - סמינר חוגי

top

סמינר חוגי

כל ההרצאות בלינק:

https://us02web.zoom.us/j/4690534368

17 December 2020 (with the Haifa Center for Mediterranean History)
Dr. Umberto Signori, Haifa Center for Mediterranean History, University of Haifa
The 'Deserving Foreigner' – Venetian Protection in the Early Modern Ottoman Empire

 

21 January 2021
Dr. Idit Ben Or, Hebrew University, Jerusalem
הבעיה הגדולה של הכסף הקטן באנגליה (מאות 17-19)- מבט חברתי ופוליטי

 

29 April 2021 (with the Haifa Center for German and European Studies)
Prof. Doron Avraham, Bar Ilan University
German Pietists and the Jews: The formation of National Identities

 

20 May 2021
Dr. Yoav Fromer, Tel Aviv University
הטרגדיה של הפוליטיקה והפוליטיקה של הטרגדיה: דניאל פטריק מוינהן ו"הריסון הספרותי" של הליברליזם האמריקאי

 

17 June 2021
Prof. Karma Ben-Johanan, Humboldt University, Berlin
וזרים לשורשים: יהודים ויהדות בשירות הבשורה הקתולית לאירופה הליברלית אחרי מלחמת העולם השנייה