הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - פרסומים נבחרים

top

פרסומים נבחרים

Elyada1

 

Ouzi Elyada, Hebrew Popular Journalism: Birth and Development in Ottoman Palestine. London and N.Y: Routledge, 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meged1

 

Amos Megged, Rituals and Sisterhoods: Single Women's Households in Mexico, 1560–1750. University Press of Colorado, 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 menashe crusading 

Sophia Menashe, Benjamin Z. Kedar and Michel Balard, eds., Crusading and Trading between West and East: Studies in Honour of David Jacoby on his 90th Birthday. Abingdon: Routledge, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


cook1

 

Eli Cook, The Pricing of Progress: Economic Indicators and the Capitalization of American Life. Cambridge: Harvard University Press, 2017.