top

הלימודים לתואר שני - תכנית לתואר שני בלימודי ארה"ב

ראש התכנית : ד"ר אלי קוק

מטרת התכנית

להפגיש את התלמידים עם לימודים בינתחומיים בהיסטוריה של ארה"ב ותרבותה.
התכנית משלבת קורסים בהיסטוריה, גיאוגרפיה, ספרות, אמנות, סוציולוגיה, משפטים, תקשורת ופוליטיקה של ארה"ב.
המטרה לאפשר לתלמידים ליצור תכנית לימודים אישית באמצעות קורסים העוסקים בארה"ב בחוגים השונים.

מסלולי הלימוד

1. מסלול א' עם עבודת גמר (תיזה)
2. מסלול ב' ללא עבודת גמר. מסלול זה כולל בחינת גמר

תנאי קבלה
תנאי הקבלה הכלליים לחוג . מועמדים לתכנית שאינם בעלי רקע בהיסטוריה ותרבות של ארה"ב ידרשו ללימודי השלמה (שיקבעו ע"י ראש התכנית).