הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - פוסטדוקים

top

פוסטדוקים

Eyal Meyer Profile Picture 2ד"ר אייל מאיר

אני היסטוריון של יוון העתיקה (עם דגש על התקופה הקלאסית). הנני בוגר ומוסמך של החוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת חיפה, והשלמתי את לימודי הדוקטורט בשנת 2017 בחוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטת פנסילבניה. המחקר שלי מתמקד באופן שבו היחסים בין האימפריה הפרסית האחמנית והקהילות היווניות, הן ביוון האירופאית והן באסיה הקטנה, השפיעו ועיצבו את המציאות הפוליטית, התרבותית, והכלכלית באגן המזרחי של הים התיכון מתחילת המאה החמישית לפנה"ס ועד שלהי המאה הרביעית לפנה"ס. אני בוחן בעיקר כיצד המבנה המנהלי וההיררכי של האימפריה הפרסית השפיע על מרווח הפעולה של הסטראפים, המושלים המקומיים של המחוזות המנהליים של האימפריה הפרסים, ועל אופן קבלת ההחלטות וקביעת המדיניות של המלך הפרסי בכל הנוגע לנטייתם של היוונים האירופאים להתערב בענייני האימפריה הפרסית באסיה הקטנה, מצרים והלבאנט. 

תחום עניין מרכזי נוסף שאני חוקר הוא האלכסנדר-רומאנס, יצירה ספרותית המורכבת מערב רב של סיפורים ואנקדוטות אשר אוגדו יחדיו למעין ביוגרפיה על חייו של אלכסנדר הגדול מלך מוקדון. האותנטיות ההיסטורית של לא מעט מן האפיזודות המופיעות ברומאנס נתונה בספק. לכן המחקר שלי מתמקד בשאלות הבאות: מהו המקור לאותן בדיות ואגדות? מדוע הן פוברקו? ומה ניתן ללמוד לא רק על המחבר אלא גם על הקהילות  אשר שימרו, הרחיבו והפיצו את אותן אגדות על אלכסנדר הגדול שבסופו של דבר הפכו לחלק בלתי נפרד מהאלכסנדר רומאנס?

אתר אישי
פרסומים

Meyer, E. 2016. “Alexander the Great in the Olympic Games according to the Alpha Recension of the Greek Alexander-Romance”, Scripta Classica Israelica 35: 1-27.

Meyer, E. 2018a. “Cimon’s Eurymedon Campaign Reconsidered”, Ancient History Bulletin 32: 25-43.

Meyer, E. 2018b. “The Athenian Expedition to Egypt and the Value of Ctesias”, Phoenix 72.1/2: 43-61.