הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - פרופ' מרים ירדני ז"ל

top

פרופ' מרים ירדני ז"ל

myardeni1

 

דיוקנה של היסטוריונית: ריאיון עם פרופסור מרים ירדני.
מראיינות: פרופ' מירי אליאב־פלדון ופרופ' נדין קופרטי־צור.

פורסם בכתב העת זמנים, גליון 125 (2014).
עברית ובצרפתית)