הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - פרופ' שטפן איריש

top

פרופ' שטפן איריש

ihrig2016
הוראה בתשפ"א 

מקורות ההווה: אירופה 1968-1890
Modern German History

 

פרסומים נבחרים
ihrig4

Stefan Ihrig, with Christian Weiß and Roberta Carnevale, Europa am Bosporus (er-)finden? (Peter Lang, 2005)

ihrig3

Stefan Ihrig, Wer sind die Moldawier? Rumaenismus versus Moldowanismus in Historiographie und Schulbuechern der Republik Moldova, 1991-2006 (Ibiden, 2008)

ihrig1

Stefan Ihrig, Atatürk in the Nazi Imagination (Belknap Press/Harvard University Press, 2014)

 jls Cover 5.2 2

Stefan Ihrig, The Armenian Genocide and the World (Jerusalem: Van Leer Institute, 2016) - special issue of the Journal of Levantine Studies.

ihrig2

Stefan Ihrig, Justifying Genocide: Germany and the Armenians from Bismarck to Hitler (Harvard University Press, 2016)

קישורים

אתר אישי