הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - אמריטי

top

אמריטי

ד"ר יגאל וגנר סגל בכיר - אמריטוס 04-0000000 פנימי:0000
פרופ' מיכל סובל סגל בכיר - אמריטה 04-0000000 פנימי:0000
פרופ' אפרים דוד סגל בכיר 04-0000000 פנימי:0000
ד"ר מנחם לוז סגל בכיר 04-8240659 פנימי:2659
פרופ' סופיה מנשה סגל בכיר 04-8240907 פנימי:2132
פרופ' חיה שפייר-מקוב סגל בכיר 04-8240130 פנימי: 2130
פרופ' חנוך צ'יזיק סגל בכיר 04-8240914 פנימי:2914