הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - כללי
top

כללי

הודעה מהחוג למדעי המדינה

דרושים משתתפים להשתתפות במשחק ״מצא את המטמון״

הניסוי אורך 60 דקות + 15 דקות למילוי שאלון.

תשלום עבור השתתפות הוא 50 ש״ח.המשחק יתקיים בספריית האוניברסיטה ויבדוק את כושר ההמצאה והיצירתיות שלך.

הניסוי יתקיים בימי ביני רביעי (3.8), חמישי (4.8), ראשון (7.8), שני (8.8) ושלישי (9.8).

למעוניינים, אנא פנו לגל בטלפון או מייל לשמור מקום - 0549980277 / gshklarz@campus.haifa.ac.il

מועדים חריגים סמסטר ב' תשע"ו

שלום רב,


, מצ"ב הנחיות לרישום למועדים חריגים: (מועד ג')


הרישום למועד חריג סמסטר ב' תשע"ו נעשה באמצעות הקישור "בקשה למועד חריג"


הנמצא בדף הבית של הפקולטה למדעי הרוח http://hcc.haifa.ac.il/


ההרשמה למועד חריג תתקיים עד לתאריך 10.8.16 בלבד


שימו לב,


יש למלא בטופס הבקשה המקוון פרטים (טלפון, טלפון סלולארי וכתובת דוא"ל) מעודכנים.


אישורים רלוונטיים לבקשה (בחינה חופפת, מחלה, מילואים) יש להעביר למזכירות החוג בהקדם, במקביל למילוי הבקשה באתר – ללא אישורים אלה הבקשות לא תגענה לוועדה!


נא לעיין בשנתון, עמ' 125-126, נוהל בחינות וציונים – סעיף 5 מועד חריג, טרם להגשת הבקשה.


בברכה,


מזכירות החוג

מועד חריג בבחינות סמסטר א' תשע"ו

להלן רשימת הסטודנטים להם אושרה בחינת מועד ג' בבחינות סמסטר א' תשע"ו
לפרטים אנא לחצו כאן
בברכה ובהצלחה ,
מזכירות החוג

הודעה מתכנית חותם

תכנית

חותם שמחה להזמין אתכם לחוויה ייחודית של סרט ופאנל בנושא "חינוך"

בואו לפגוש אותנו בערב חשיפה

שמשקף את המושג "חינוך" במלוא מובן המילה​

יום 

​שלישי ​5.4.16 

| 16:30

בית הסטודנט, קומה 1, אולם 101, אוניברסיטת חיפההסרט שיוקרן, "תיכון ההזדמנות האחרונה", מייצג מסע אותנטי של צוות ההוראה בביה"ס

​'​

ברנקו וייס

​​

רמלה

​'​

, שלא מוותר למתבגרים גם אחרי שהם כמעט ויתרו על עצמם. כתב התכנית 'עובדה', בן שני, הגיע לתיכון ברנקו וייס ברמלה בתקופת צילומי הסרט לצורך סיקור של כמה שעות אשר הפך לתיעוד של שנה שלמה.לאחר הסרט

​יתקיים פאנל בנושא "בואו לעשות חינוך אחרת" בהשתתפות מורי חותם 

הכניסה חופשית!להרשמה ופרטים נוספים

​​

בנוסף אתם ממש מוזמנים להזמין את חבריכם דרך הפייסבוק - קישור לאיוונט

יום פתוח תשע"ו 18.3.16

שלום רב,
בהמשך לפרסום בדף הבית לגבי היום הפתוח מחר 18.3.16, אני מבקשת ליידע אתכם כי מתעניינים אשר יירשמו ביום הפתוח לחוג, יהיו זכאים להחזר מלא של דמי ההרשמה במידה ויתקבלו ויממשו את לימודיהם בשנת תשע"ז.
בברכה ובהצלחה
מזכירות החוג

מועדים חריגים סמסטר א' תשע"ו

שלום רב,


, מצ"ב הנחיות לרישום למועדים חריגים: (מועד ג')


הרישום למועד חריג סמסטר א' תשע"ו נעשה באמצעות הקישור "בקשה למועד חריג"


הנמצא בדף הבית של הפקולטה למדעי הרוח http://hcc.haifa.ac.il/


ההרשמה למועד חריג תתקיים עד לתאריך 17.3.16 בלבד


שימו לב,


יש למלא בטופס הבקשה המקוון פרטים (טלפון, טלפון סלולארי וכתובת דוא"ל) מעודכנים.


אישורים רלוונטיים לבקשה (בחינה חופפת, מחלה, מילואים) יש להעביר למזכירות החוג בהקדם, במקביל למילוי הבקשה באתר – ללא אישורים אלה הבקשות לא תגענה לוועדה!


נא לעיין בשנתון, עמ' 125-126, נוהל בחינות וציונים – סעיף 5 מועד חריג, טרם להגשת הבקשה.


בברכה,


מזכירות החוג

הרצאתו של פרופ' גו'נתן קרפ

on thursday 7 january professor jonathan Karp of the department of jewish studies of binghamton university, new york, will be speaking on:
A Class Theory of Black-Jewish Cultural Relations in Twentieth-Century America.
the talk will take place in room 1319 in the eshkol tower at 16:15.
all are welcome.

הודעה מהמכינה בנוגע לקורסי אנגלית בסמסטר ב תשעו

שלום לכולכן,

אבקש להביא לידיעתכן, כי לטובת הסטודנטים ואחרי בדיקה מקיפה של קורסי האנגלית שהתקיימו במהלך סמסטר א' תשע"ו,
ביצעה היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה, מספר שינויים בקורסי האנגלית בסמסטר ב' תשע"ו.

השינוי בקורסי התוכנית מתבטאת בהחלפת מורים, ימים מסוימים ושעות הוראה.

נבקשכן להודיע לסטודנטים בחוגכם, כי עליהם לבדוק את קורסי האנגלית שהם רשומים עליהם בסמסטר ב'

חובה עליהם לבדוק אם חל בקורס אליו נרשמו באנגלית בסמסטר ב' תשע"ו, בהתאם לשינויים שנעשו.

ניתן יהיה לעשות רישום מחדש במהלך תקופת השינויים שיחולו לקראת סמסטר ב'.

בברכה,בברכה,
חגית הלמר-הרמן | ראש מינהל המכינה האוניברסיטאית | אוניברסיטת חיפה | 04-8249173 |
hhelmer@univ.haifa.ac.il; אתר המכינה: mechina.haifa.ac.il;סגירת המזכירות בתאריך 22.11.15

שלום רב,
ביום ראשון, 22.11.15
מזכירות החוג תהיה סגורה
בברכה,
מזכירות החוג

בחינת אמיר"ם 22.2.2016

שלום לכולם, אנא ראו את ההודעה מטה בנוגע לבחינת אמיר"ם
בברכה,
מזכירות החוג


שלום לכולכם,

 

בתאריך 22.2.2015 תתקיים בחינת אמיר"ם לסטודנטים ומועמדים לאוניברסיטת חיפה

 

הבחינה מיועדת רק למועמדים אשר ביצעו הרשמה לחוגי הלימוד באוניברסיטת חיפה ולסטודנטים בפועל

 

מי שלא ביצע רישום לאוניברסיטה לא יוכל להיבחן!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

הרישום לבחינה יתקיים החל מתאריך 08.02.2016 עד סיום מכסת הרישום

 

על הנבחנים לגשת למזכירות היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה, קומה 3 מגדל אשכול, חדר 311 לקבלת שובר תשלום

 

לא ניתן לבצע רישום טלפוני או רישום אינטרנטי

 

יום נפלא,

 

בברכה,

חגית הלמר-הרמן | ראש מינהל המכינה האוניברסיטאית | אוניברסיטת חיפה|( 04-8249173 |

hhelmer@univ.haifa.ac.il;אתר המכינה:mechina.haifa.ac.il;

 

 

 

 

 

שינוי חדרים ד"ר אלידע בקורסים של יום שלישי

שלום לכולם,

ברצוני להודיעכם כי הקורסים של ד"ר אלידע ביום שלישי, יתקיימו בחדרים הבאים באופן קבוע החל מהשעור הקרוב 3/10/15:

108.4680א01 היסטוריוגרפיה של המהפכה הצרפתית בניין מדרגה קומה 2 חדר 2001 ג' 10:00 12:00
108.4681א01 קולנוע והיסטוריה מתודלוגי בניין ראשי קומה 700 חדר 714 ג' 12:00 14:00


בברכה

הודעה על שעור השלמה ד"ר אלידע

שלום לכולם,
ד"ר אלידע יקיים שעור השלמה בתאריך 3.10.15 בשעה 9 בחדר הסמינרים של החוג, קומה 13 במגדל אשכול 1319.
בברכה וכל טוב,
מזכירות החוג

הודעה על סגירת מתקני האוניברסיטה לרגל החגים

שלום רב,
מתקני האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל החגים,
מהתאריך 22/9/15 עד לתאריך 05/10/15
נשוב לעבודה סדירה ביום שלישי ה 6/10/15
בברכה וכל טוב,
יפעת

מועדים חריגים סמסטר א' תשע"ז

מועדים חריגים סמסטר א' תשע"ז

 

שלום רב,


, מצ"ב הנחיות לרישום למועדים חריגים: (מועד ג')


הרישום למועד חריג סמסטר א' תשע"ז נעשה באמצעות הקישור "בקשה למועד חריג"


הנמצא בדף הבית של הפקולטה למדעי הרוח http://hcc.haifa.ac.il/


ההרשמה למועד חריג תתקיים עד לתאריך 22.03.17 בלבד


שימו לב,


יש למלא בטופס הבקשה המקוון פרטים (טלפון, טלפון סלולארי וכתובת דוא"ל) מעודכנים.


אישורים רלוונטיים לבקשה (בחינה חופפת, מחלה, מילואים) יש להעביר למזכירות החוג בהקדם, במקביל למילוי הבקשה באתר – ללא אישורים אלה הבקשות לא תגענה לוועדה!


נא לעיין בשנתון, עמ' 125-126, נוהל בחינות וציונים – סעיף 5 מועד חריג, טרם להגשת הבקשה.


בברכה,


מזכירות החוג

סגירת מתקני האוניברסיטה לפגרה

לידיעתכם, מתקני האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חופשה מרוכזת, מיום רביעי, 26.08.15 ועד יום שלישי, 01.09.15.
נשוב לעבודה סדירה ביום רביעי ה – 02.09.15.
קורסי הקיץ יתנהלו כסדרם בזמן הפגרה.
בברכה וכל טוב
מזכירות החוג

שעות קבלה במזכירות החוג 19-20/8/15

שלום רב,

בתאריכים 19-20/8/15

מזכירות החוג תהיה סגורה

בברכה וכל טוב,

מזכירות החוג

מרכז ברמן

שלום רב,
אנא ראו ההודעה המצורפת מהמדור הקליני, מרכז ברמן לייעוץ פסיכולוגי
בברכה וכל טוב,
מזכירות החוג

שינוי חדר חד פעמי 1.9.15

לידיעתכם בתאריך 1.9.15 הקורס "גרמניה והשאלה הגרמנית לאחר 1945" עם ד"ר ירון ג'אן עובר באופן חד פעמי לכיתה 5015 בבניין רבין.
בברכה וכל טוב

רישום למועד חריג סמסטר ב' תשע"ה

שלום רב,


, מצ"ב הנחיות לרישום למועדים חריגים: (מועד ג')


הרישום למועד חריג סמסטר א' תשע"ה נעשה באמצעות הקישור "בקשה למועד חריג"


הנמצא בדף הבית של הפקולטה למדעי הרוח http://hcc.haifa.ac.il/


ההרשמה למועד חריג תתקיים עד לתאריך 13.08.15 בלבד


שימו לב,


יש למלא בטופס הבקשה המקוון פרטים (טלפון, טלפון סלולארי וכתובת דוא"ל) מעודכנים.


אישורים רלוונטיים לבקשה (בחינה חופפת, מחלה, מילואים) יש להעביר למזכירות החוג בהקדם, במקביל למילוי הבקשה באתר – ללא אישורים אלה הבקשות לא תגענה לוועדה!


נא לעיין בשנתון, עמ' 125-126, נוהל בחינות וציונים – סעיף 5 מועד חריג, טרם להגשת הבקשה.


בברכה,


מזכירות החוג

מידע בנוגע לרישום סטודנטים לקורסי אנגלית בסמסטר קיץ תשע"ה

להלן מידע בנוגע לרישום סטודנטים לקורסי אנגלית בסמסטר קיץ תשע"ה

רישום למחזור א' יתקיים בין התאריכים 30.6.2015 עד 15.7.2015 בלבד
רישום למחזור ב' יתקיים בין התאריכים 02.8.2015 עד 16.8.2015 בלבד

1. הסטודנטים חייבים לגשת למזכירות היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה, לקבל אישור על רמתם באנגלית.
2. הסטודנטים ייגשו עם האישור, מטעם היחידה, למחלקת שירותי תלמיד ושכר לימוד, לחלון הקבלה, (קומה 0 בית הסטודנט) בשעות הקבלה: ימים א'-ה' בין השעות 10.30-09.00 או בין השעות 13.00-14.30.
3. במחלקת שכר לימודי ושירותי תלמיד יונפק לסטודנטים שובר תשלום עבור הקורס המתאים.
4. אחרי תשלום השובר, על הסטודנטים לחזור למחלקת שירותי תלמיד ושכר לימוד, שם ירשמו אותם לקורס המתאים.
5. הסטודנטים חייבים לבדוק יום לאחר הרישום, כי אכן קיים רישום לקורס המתאים במערכת השעות ובמודול.


לפרטים נוספים:
גב' ויקי סירוטה, אחראית היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה, טל: 04-8240433, מייל: VSIROTA@UNIV.HAIFA.AC.IL
גב' ברכה הורוביץ, מרכזת היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה, טל: 04-8249532, מייל: BHOROVI1@UNIV.HAIFA.AC.IL

הודעה על פטירתה של פרופ' מרים ירדני ז"ל

אוניברסיטת חיפה
הפקולטה למדעי הרוח / החוג להיסטוריה כללית
מודיעים בצער רב על פטירתה של גימלאית האוניברסיטה
פרופ' מרים ירדני ז"ל
כלת פרס ישראל ופרס א.מ.ת לחקר ההיסטוריה
וממייסדי האוניברסיטה
ההלוויה תתקיים ביום ב', כ"ב באייר תשע"ה, 11 במאי 2015, בשעה 15:00
בבית העלמין מנוחת עולם בנווה ים
אוטובוס ייצא מתחנת האוטובוסים שליד בנק הפועלים בשעה 14:00
לבקשת המשפחה נא להמנע מביקורי תנחומים
למודעת האבל ולפרטים המלאים אנא לחצו כאן

מועד חריג בבחינות סמסטר א' תשע"ה

ביטול שיעוריו של ד"ר אמיתי 14/4/2015

שלום רב,
השעור של ד"ר אמיתי ביום שלישי, 14/4/2015 - מבוטל באופן חד פעמי
בברכה וכל טוב,
מזכירות החוג

הודעה לכלל הסטודנטים

שלום רב,
עקב ישיבת חוג וסמינר חוגי
ביום חמישי, בתאריך 26/3/2015
 לא תתקיימנה שעות קבלה בחוג ולא יינתן מענה טלפוני
סמינר החוג יתקיים בבניין חינוך, חדר 570 – כולם מוזמנים!
בברכה,
מזכירות החוג

ביטול שיעוריו של פרופ' מגד 10/3/15

שלום לכולם,
לתשומת לבכם, כל שיעוריו של פרופ' מגד בתאריך 10/3/15 מבוטלים.
בברכה וכל טוב,
יפעת

רישום למועד חריג סמסטר א' תשע"ה

שלום רב,


, מצ"ב הנחיות לרישום למועדים חריגים: (מועד ג')


הרישום למועד חריג סמסטר א' תשע"ה נעשה באמצעות הקישור "בקשה למועד חריג"


הנמצא בדף הבית של הפקולטה למדעי הרוח http://hcc.haifa.ac.il/


ההרשמה למועד חריג תתקיים בין התאריכים 01.03.15 ועד ה- 23.03.15 בלבד.


שימו לב,


יש למלא בטופס הבקשה המקוון פרטים (טלפון, טלפון סלולארי וכתובת דוא"ל) מעודכנים.


אישורים רלוונטיים לבקשה (בחינה חופפת, מחלה, מילואים) יש להעביר למזכירות החוג בהקדם, במקביל למילוי הבקשה באתר – ללא אישורים אלה הבקשות לא תגענה לוועדה!


נא לעיין בשנתון, עמ' 125-126, נוהל בחינות וציונים – סעיף 5 מועד חריג, טרם להגשת הבקשה.


בברכה,


מזכירות החוג

הודעה לכלל הסטודנטים

שלום רב,
בתאריך 4.12.14 עקב סמינר חוגי המתקיים באודיטוריום 146 בספריה, שעות הקבלה בחוג יסתיימו בשעה 11:45
בברכה וכל טוב,
מזכירות החוג

שעת קבלה ד"ר ברונשטיין

שלום לכולם,
ד"ר ברונשטיין תקיים שעת קבלה ביום א ה-2 בנובמבר בשעה 15.30,
חדר 1613, קומה 16 מגדל אשכול
לידיעתכם,
בברכה,
מזכירות החוג

מועדי המפגשים המוצעים לסטודנטים בקורסים לאוריינות

להלן מועדי המפגשים המוצעים לסטודנטים בקורסים לאוריינות.

יש  להירשם לאחד המועדים באתר הקורס.

בית-הספר להיסטוריה ספריה - אגף צפוני - כיתה 166 14:00 יום א 02.11.2014
בית-הספר להיסטוריה ספריה - אגף צפוני - כיתה 166 14:00 יום ג 04.11.2014
בית-הספר להיסטוריה ספריה - אגף צפוני - כיתה 166 10:00 יום ד 05.11.2014

תודה,


נעמה פרידמן (חזן)
אחראית על הדרכות הספריה
פנימי: 8113
טלפון 04-8288113
nchazen@univ.haifa.ac.il

מידע לגבי מלגות לסטודנטים בתארים מתקדמים

 

1. DAAD- Scholarship-Program by the German Academic Exchange Service    קול קורא
2. French Embassy Scholarship - PhD or Post-doc students in Israeli universities with substantial scholarships.
One two-year scholarship will be attributed on January 1st 2015 to a student in exact sciences only (mathematics, physics, astronomy,                                     chimics, robotics, etc. Interested students have to apply before November 1st 2014. The application procedure and the conditions of the scholarship can be found on this page (in French): http://institutfrancais-israel.com/blog/volontariat-international /.   קול קורא, טופס בקשה
3. 7th HOPE Meeting’s Nominees 1-5.3.2015
הזוכים יבחרו על ידי משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל .יודגש, המשרד ומשרד החוץ אינם מתחייבים לכסות את עלות הטיסה לכנס עבור הזוכים שיבחרו על ידי המשרד,
ולפיכך על המועמדים לדאוג למקורות מימון עבור כרטיסי הטיסה. ככל שיימצא תקציב למימון עלות הטיסה על ידי המשרדים, ימומנו כרטיסי הטיסה של הזוכים שדורגו
במקומות הראשונים במסגרת הליך ההערכה, עד למיצוי התקציב שיוקצה עבור כרטיסי הטיסה. הוצאות לינה וארוחות בזמן הכנס יהיו על חשבון מארגני הכנס.
לצורך בחירת הזוכים על ידי המשרד יש להגיש את המועמדות למשרד, האגף לקשרי חוץ מדעיים, עד לתאריך 7/10/2014 לכתובת המייל Yehudith@most.gov.il
מצ"ב טופסי הגשה אשר אותם נדרשים להגיש עד למועד לעיל, בנוסף אליהם יש לציין במייל את מקורות המימון עבור כרטיס הטיסה לכנס.
הנחיות, טופס הגשה, טופס לבקשת סיוע

הודעה מרכזת פר"חשלום רב,
אודה לכם מאוד אם תוכלו להפיץ לסטודנטים הלומדים בחוג, למען מטרה חשובה:

בואו לתרום, להשפיע ולהרוויח כ-45 ₪ לשעה!
דרושים סטודנטים רציניים בעלי ממוצע 85 ומעלה לחונכות אישית לסטודנטים
בתוך הקמפוס
לפרטים נוספים:
wafa.halili182@gmail.com

בתודה מראש,
וופא חלילי


רכזת פר"ח
אוניברסיטת חיפה :)
--

פרוייקט פרח

דרושים סטודנטים לפרויקט פר"ח ייחודי, מספק וכמובן המזכה במלגה!!
הפרויקט הינו הכנה לבגרות בקרב תלמידי חטיבה ותיכון המתגוררים באזור האוניברסיטה- נווה שאנן, רמז, רמת אלון, כרמל, דניה, הדר, חטיבת כרמלי והסביבה ובנוסף פרויקט הפונה למתגוררים באזור כרמל צרפתי, שפרינצק, בת גלים, נווה דוד, מרכז הכרמל והסביבה.
המלגה על סך 5200 ש"ח (45 ש"ח לשעה!!!!)
*בחלק מן האזורים ישנן מלגות מוגדלות.
*בנוסף, משרתי מילואים מקבלים תוספת של 1000 ש"ח.

לפרטים והרשמה:
מעיין
maayansa2@gmail.com
050-4407403

קמפוס רומא תשע"ה

שלום לכולם,
מצורפים פרטים לגבי קורס ביה"ס להיסטוריה בשיתוף עם מרצה החוג ד"ר אורי אמיתי
"קמפוס רומא"
לפרטים - לחצו כאן
בברכה,
מזכירות החוג

קורסי ביה"ס להיסטוריה תשע"ה

סטודנטים יקרים, שלום רב,

מצורפים קורסי ביה"ס להיסטוריה לשנת הלימודים תשע"ה, אנא קראו את הקובץ המצורף בעיון, עם הדגשים הבאים:

תלמידי תואר ראשון:
הקורס "אוריינות מידע – מתוקשב" והקורס "מבוא להיסטוריה עולמית" קורסי חובה שנה א'. שנים ב' וג' - מי שטרם השלים הקורס אנא עשו זאת השנה.

תלמידי תואר שני:
הקורס "כלים למחקר וכתיבה היסטורית" – קורס מתוקשב, ד"ר יהודית ברונשטיין. חובה לתלמידי תואר שני אשר מתחילים לימודים בתשע"ה, בכל המסלולים למעט התכניות המרוכזות.
לסטודנטים במסלול עם תיזה – סמינר מחקר א', "היסטוריה מהי?  לקראת שפה משותפת", ד"ר ארי דובנוב  – קורס חובה שנה א'.

תלמידי תואר שלישי:
סמינר דוקטורנטים כמפורט בקובץ המצורף.

מאחלת לכולכם שנת לימודים נעימה ופורה,
יפעת

מועד ג' בבחינה דל פרופ' ציגלר - עדכון

שלום לכולם,
ברצוני לעדכנכם כי מועד ג' בבחינה "המהפכות של המאה ה-12" בתאריך 23.9.14 יתקיים בשעה 13:00 (ולא בשעה 8:30 כפי שפורסם במקור).
לידיעתכם.
בהצלחה ובברכה,
יפעת

המזכירות סגורה בתאריך 18/08/2014

שלום רב,
לידיעתכם - בתאריך 18/08/14 מזכירות החוג תהיה סגורה
בברכה
מזכירות החוג

מועדים חריגים בחינות סמסטר ב תשעד

שלום לכולם,
לפרטים על מועדי בחינות חריגות של קורסי סמסטר ב' תשע"ד
לחץ כאן
בברכה
מזכירות החוגהודעה לכלל הסטודנטים

שלום רב,
לידיעתכם - בתאריך 11/08/14 מזכירות החוג תהיה סגורה
בברכה
מזכירות החוג

סגירת האוניברסיטה לרגל תשעה באב

שלום לכולם,
לרגל תשעה באב, בתאריך 04/08/2014 , האוניברסיטה תהיה סגורה
בברכה,
מזכירות החוג
הודעה מצערת

הפקולטה למדעי הרוח והחוג להיסטוריה כללית מודיעים בצער רב על פטירתו בטרם עת של פרופ' גלעד מרגלית.
הלוויה תתקיים מחר, 24/7/14, בשעה 16:00 בבית עלמין עין כרמל.
השבעה תתקיים בבית משפחת מרגלית, ברחוב אינשטיין 95, עד ליום רביעי, 30/7/14, בבוקר.
לפרטי מודעת האבל לחצו כאן

רישום למועד חריג

שלום רב,

, מצ"ב הנחיות לרישום למועדים חריגים: (מועד ג')

הרישום למועד חריג סמסטר ב' תשע"ד נעשה  באמצעות הקישור "בקשה למועד חריג"

הנמצא בדף הבית של הפקולטה למדעי הרוח  http://hcc.haifa.ac.il/

ההרשמה למועד חריג תתקיים בין התאריכים    20.07.14 ועד ה- 05.08.14 בלבד.

שימו לב,

יש למלא בטופס הבקשה המקוון פרטים (טלפון, טלפון סלולארי וכתובת דוא"ל) מעודכנים.

אישורים רלוונטיים לבקשה (בחינה חופפת, מחלה, מילואים) יש להעביר למזכירות החוג בהקדם, במקביל למילוי הבקשה באתר – ללא אישורים אלה הבקשות לא תגענה לוועדה!

 נא לעיין בשנתון, עמ' 125-126, נוהל בחינות וציונים – סעיף 5 מועד חריג, טרם להגשת הבקשה.

בברכה,

מזכירות החוג

קורס אוריינות עברית במכינה האוניברסיטאית

 המכינה האוניברסיטאית פותחת מחזור שני של קורס אוריינות עברית, הקורס מיועד למועמדים/סטודנטים אשר התקבלו לאונ' חיפה במעמד ע"ת עברית (ציון מתחת לסף בבחינת יע"ל)

המחזור יתקיים בין התאריכים 3.8.2014 – 17.08.2014 בין השעות 08.30 – 12.00

רישום למחזור עד תאריך 25.7.2014, אצל גב' חנה קרדשטיין, המכינה האוניברסיטאית קומה 3 מגדל אשכול

עלות הקורס: 1,360 ₪

לפרטים נוספים אנא פנו למשרדי המכינה

הודעה לכלל הסטודנטים

שלום לכולם,
עקב היערכות לטקס ב"א ומ"א המתקיימים בתאריכים 22/6/14 ו 24/6/14 לא יתקיימו שעות קבלה בחוג בתאריכים אלה.
לידיעתכם
בברכה,
מזכירות החוג

נפתח רישום לקורס קיץ באוריינית עברית (קורס יע"ל) – במכינה האוניברסיטאית

נפתח רישום לקורס קיץ באוריינית עברית  (קורס יע"ל) – במכינה האוניברסיטאית

בסמסטר קיץ  תשע"ד פותחת המכינה האוניברסיטאית, קורס אוריינות עברית (קורס יע"ל)

הקורס מיועד לסטודנטים אשר ציון העברית שקבלו בבחינה הפסיכומטרית אינו עומד בדרישות הקבלה לחוגים אליהם נרשמו, ולכן לא התקבלו לאוניברסיטה או שקבלתם ללימודי התואר היא על תנאי.

הקורס יתקיים במהלך סמסטר קיץ תשע"ד  בין  התאריכים  15/7/2014עד  28/07/2014בחלוקה לשתי קבוצות:
קבוצה ראשונה: בין השעות 8.30-12.00
קבוצה שניה:     בין השעות  12.00-16.00

אורך הקורס 40 שעות
מחיר - 1360 ₪.
• הקורס מחייב נוכחות של 80%

הרישום לקורס לסמסטר קיץ  תשע"ד יתקיים  עד לתאריך 10.07.2014, במשרדי המכינה - חדר 305 בבניין אשכול קומה 3 בין השעות  9:00-12:00 .

****נ.ב פתיחת הקורס מותנית בכמות נרשמים.

הודעה לכלל הסטודנטים

שלום רב,

נפתח רישום לקורס קיץ באוריינית עברית  (קורס יע"ל) – במכינה האוניברסיטאית

בסמסטר קיץ  תשע"ד פותחת המכינה האוניברסיטאית, קורס אוריינות עברית (קורס יע"ל)

הקורס מיועד לסטודנטים אשר ציון העברית שקבלו בבחינה הפסיכומטרית אינו עומד בדרישות הקבלה לחוגים אליהם נרשמו, ולכן לא התקבלו לאוניברסיטה או שקבלתם ללימודי התואר היא על תנאי.

הקורס יתקיים במהלך סמסטר קיץ תשע"ד  בין  התאריכים  15/7/2014עד  28/07/2014בחלוקה לשתי קבוצות:
קבוצה ראשונה: בין השעות 8.30-12.00
קבוצה שניה:     בין השעות  12.00-16.00

אורך הקורס 40 שעות
מחיר - 1360 ₪.
• הקורס מחייב נוכחות של 80%

הרישום לקורס לסמסטר קיץ  תשע"ד יתקיים  עד לתאריך 10.07.2014, במשרדי המכינה - חדר 305 בבניין אשכול קומה 3 בין השעות  9:00-12:00 .

****נ.ב פתיחת הקורס מותנית בכמות נרשמים.
במידה ויהיה ביקוש נוסף, ייתכן שיפתח קורס נוסף בחודש אוגוסט.

 


חנה קרדשטיין  |  מרכזת מכינות עולים, כללית ואביב  |  המכינה האוניברסיטאית   |   אוניברסיטת חיפה 
שד' אבא חושי 199,  הר הכרמל,  חיפה 3498838 |  טל': 04-8240594 (פנימי: 2594)  |  פקס: 04-8240389


 

רישום למועד חריג סמסטר ב' תשע"ה

שלום רב,


, מצ"ב הנחיות לרישום למועדים חריגים: (מועד ג')


הרישום למועד חריג סמסטר א' תשע"ה נעשה באמצעות הקישור "בקשה למועד חריג"


הנמצא בדף הבית של הפקולטה למדעי הרוח http://hcc.haifa.ac.il/


ההרשמה למועד חריג תתקיים עד לתאריך 13.08.15 בלבד


שימו לב,


יש למלא בטופס הבקשה המקוון פרטים (טלפון, טלפון סלולארי וכתובת דוא"ל) מעודכנים.


אישורים רלוונטיים לבקשה (בחינה חופפת, מחלה, מילואים) יש להעביר למזכירות החוג בהקדם, במקביל למילוי הבקשה באתר – ללא אישורים אלה הבקשות לא תגענה לוועדה!


נא לעיין בשנתון, עמ' 125-126, נוהל בחינות וציונים – סעיף 5 מועד חריג, טרם להגשת הבקשה.


בברכה,


מזכירות החוג

הודעה לכלל הסטודנטים

המכינה האוניברסיטאית מציעה קורסי אנגלית מזורזים ברמת בינוני ב' ו ג' בסמסטר קיץ תשע"ד.
ברמת בינוני 1 שלב ב' (קורס זה מיועד לסטודנטים שהתקבלו וציונם בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי/אמיר/אמיר"ם, נע בין 70-84)
בינוני 1 שלב ג' (קורס זה מיועד לסטודנטים שציונם בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי/אמיר/אמירם, נע בין 93-85).
לפרטים לחצו כאן

הודעה לסטודנטים בקורס מבוא פרופ' מנשה

שלום לכולם,
בחינת מועד א' בקורס עקרונות הנצרות והתפתחות הכנסיה, עם פרופ' סופיה מנשה
תתקיים בשעור האחרון של הסמסטר, בתאריך 10.6.14 משעה 12 עד 14 בכיתה – 6001 בבניין רבין.
בברכה
מזכירות החוג

הודעה לכלל הסטודנטים

לניסוי קצר בפסיכולוגיה חברתית, העוסק בשיפוטים חברתיים, דרושים נבדקים דוברי שפת אם עברית. הניסוי אורך כחצי שעה ותמורתו הנבדקים יזוכו ב-20 שקלים.
לפרטים: ohamzani15@gmail.com

הודעה לכלל הסטודנטים

תוכן ההודעה:
למחקר בנושא "רגשות" דרושים נבדקים.
המחקר ייערך כ-20 דקות ותמורתו יזוכו הנבדקים ב-30 שקלים.
לפרטים ותיאום,
emotionreserch@gmail.com