הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - משה בלידשטיין

top

ד"ר משה בלידשטיין

mאני היסטוריון של העת העתיקה, החוקר בעיקר ריטואלים ושיח ריטואלי בדתות האימפריה הרומית ובשלהי העת העתיקה. בשנים האחרונות, התרכזתי בטומאה וטהרה בנצרות המוקדמת ובהקשריה ההיסטוריים, ובאופיין המשתנה של שבועות ונדרים בתרבויות של האימפריה הרומית. כיום אני עובד בנוסף גם על אש ואור בדתות העולם העתיק, ועל פרויקט דיגיטלי שמטרתו לבנות להנגיש טקסטים מהעולם העתיק בחיפוש נושאי.


פרטי קשר

מיקום:  בניין אשכול קומה 13, חדר 1312

דוא"לmblidstei@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240130. פנימי:2130

 
אתר אישי
 
הוראה בשנת תשפ"א

מקומות ומרחבים באימפריה הרומית

אש ואור בדתות העולם העתיק

  
פרסומים
blidstein purity Purity, Community and Ritual in Early Christian Literature (Oxford: Oxford University Press, 2017).
blidstein handbook Associate Editor (with Guy G. Stroumsa and Adam Silverstein), The Oxford Handbook of the Abrahamic Religions (Oxford: Oxford University Press, 2015).
blidstein subversion Editor (with Serge Ruzer and Daniel Stökl Ben-Ezra), Scriptures, Sacred Traditions, and Strategies of Religious Subversion: Studies in Discourse with the Work of Guy G. Stroumsa (Tübingen: Mohr Siebeck, 2018).
  
  • “How Many Pigs were on Noah’s Ark? An Exegetical Encounter on the Nature of Impurity”, Harvard Theological Review 108:3 (2015), 448-70.
  • “Entering a Sanctuary the Wrong Way”, Scripta Classica Israelica 34 (2015), 165-79.
  • “Loosing Vows and Oaths in the Roman Empire and Beyond: Authority and Interpretation”, Archiv für Religionsgeschichte 18 (2018), 275-304.
  • “Swearing by the Book: Oaths and the Rise of Scripture in the Roman Empire”, Asdiwal: Revue genevoise d'anthropologie et d'histoire des religions 12 (2018), 53-72.
  • “The Ambivalence of Purification and the Challenge of Transformation in the Rites of Passage and in Early Christian Texts”, Journal of Classical Sociology 18:4 (2018), 338-348.
  • “Purity Opposed: Christian Identity Formation in Third Century Polemics against Death Defilement”, Studia Patristica 63 (2013), 373-84.
  • “Purity and Defilement”, in The Oxford Handbook of the Abrahamic Religions, edited by Guy G. Stroumsa, Adam Silverstein and Moshe Blidstein. (Oxford: Oxford University Press, 2015), 448-65.
  • “Between Ritual and Moral Purity: Early Christian Views on Dietary Laws”, in Authoritative Texts and Reception History: Aspects and Approaches, edited by Dan Batovici and Kristin De Troyer. Biblical Interpretation Series 151. (Leiden: Brill, 2016), 243-59.
  • “Demons and Pollution in the Ancient Mediterranean: Interactions and Relationships”, Purity and Purification in the Ancient Greek World. Texts, Rituals, and Norms (Kernos Supplements 32, edited by Jan Mathieu Carbon and Saskia Peels-Matthey (Paris: Boccard, 2018), 299-314.
  • “Anti-legal Exempla in Late Ancient Christian Exegesis”, in Scriptures, Sacred Traditions, and Strategies of Religious Subversion: Studies in Discourse with the Work of Guy G. Stroumsa, edited by Moshe Blidstein, Serge Ruzer and Daniel Stökl Ben-Ezra (Tübingen: Mohr Siebeck 2018), 91-102