הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - ביבליוגרפיה
top

ביבליוגרפיה

בדף זה תפורסם ביבליוגרפיה רלוונטית
* ביבליוגרפיה מהמצגת של ד"ר איריס סולימני בפגישה הראשונה של מועצת ההיסטוריונים - לחצו כאן