הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - רציונל
top

רציונל מועצה

מועצת ההיסטוריונים – רציונל
מתוך דברים שנשאה ראש החוג להיסטוריה כללית, ד"ר נירה פנסר, במעמד הפתיחה של מועצת ההיסטוריונים (21.6.2012):
בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית בביקוש ללימודי היסטוריה באוניברסיטה. מגמה זו משקפת חוסר עניין כללי בדיסציפלינה ההיסטורית בפרט, ובמדעי הרוח בכלל. להערכתי, רק שיתוף פעולה בין האקדמיה לבין המורים העוסקים בתחום דעת זה "בשטח", יביא לשינוי המצב.
כאשר נבחרתי לכהן כראש החוג להיסטוריה כללית ראיתי בכך הזדמנות לקרב בין שני עולמות אלה שלמרות עניינם המשותף, קרי העיסוק בהיסטוריה, מתקיימים במקביל כמעט ללא מגע ביניהם. עם תום הלימודים, הבוגרים שהפכו למורים נשאבים למערכת ביה"ס ובמהרה ניתק הקשר בינם לבין האוניברסיטה. אחדים אמנם חוזרים להשתלמויות וללימודים לתארים מתקדמים, אך אין קשר אורגני רציף בין המורים לבין החוגים ההיסטוריים השונים.
בנקודת נתק זו, מועצת ההיסטוריונים מהווה ניסיון לגשר בין שני עולמות מקבילים אלה דרך יצירת פלטפורמה המאפשרת דו-שיח בלתי פורמלי בין ההיסטוריונים והמורים.
אני סבורה ששיתוף פעולה בין מורים, אנשי האוניברסיטה, והאמונים על התחום במשרד החינוך ובמחלקת החינוך של עיריית חיפה, יתרום לא רק לקידום הדיסציפלינה שקרנה ירד בשנים האחרונות, אלא גם יצור הזדמנויות להפריה הדדית ולהתעוררות מחודשת של העניין במקצוע מרתק זה.