הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - מזכירות החוג
top

מזכירות החוג

ראש החוג: פרופ' ערן שלו
קומה 13 חדר 1302א' מגדל אשכול
דואר אלקטרוני: eransha@research.haifa.ac.il
אוניברסיטת חיפה
שד' אבא חושי 199
הר הכרמל 3498838
טלפון: 04-8240036
פקס: 04-8249195

עוזר מנהלי לראש החוג : גב' יפעת מזרחי הררי
קומה 13 חדר 1302 מגדל אשכול
שעות קבלה: ימים א' - ה' בין השעות: 12:00 - 10:00
טלפון: 04-8240907
פקס: 04-8249195
דואר אלקטרוני: imizrachi@univ.haifa.ac.il
כתובת למשלוח דואר:
החוג להיסטוריה כללית
אוניברסיטת חיפה 
שד' אבא חושי 199
הר הכרמל 3498838